Bisschop Choennie pleit voor dialoog bij Covid-19-maatregelen

10/09/2020 00:00 – Wilfred Leeuwin

Bisschop Karel Choennie ziet bepaalde zaken liever anders aangepakt worden. :  
PARAMARIBO – Bisschop Karel Choennie van de rooms-katholieke kerk in Suriname vindt het niet gehoord dat de regering de absolute macht heeft bij het vaststellen van Covid-19-maatregelen. “De overheid kan maatregelen opleggen aan kerken en religieuze genootschappen met het oog op de nationale gezondheid, maar dat moet beargumenteerd worden en proportioneel zijn”, zegt hij in gesprek met de Ware Tijd. Bovendien moet het Outbreak Management Control Team volgens de geestelijke uit meer disciplines bestaan dan alleen volksgezondheid en gewapende diensten.
Choennie schrijft in Omhoog, het kerkblad van het bisdom, dat de Covid-19-maatregelen alles te maken hebben met ethiek. “Ik stel dat de relatie tussen godsdienstvrijheid en de vrijheid inperkende maatregelen een kwestie is van proportionaliteit en dialoog.”
Volgens hem heeft de Covid-19-pandemie duidelijk gemaakt welke grote waarde vrijheid heeft. “Wanneer de president zegt dat de bevolking zich goed houdt aan de maatregelen en dat het aantal besmettingen afneemt kan de logische conclusie niet zijn dat de maatregelen worden verscherpt, maar hoogstens op het huidige niveau worden voortgezet. Er moet beargumenteerd worden waarom gekozen wordt voor een partiële in plaats van een totale lockdown.”
Het moet volgens de bisschop goed beargumenteerd worden waarom de markt wel open mag en de kerk niet. “Is het omdat mensen langer met elkaar in contact zijn in de kerk dan op de markt of omdat de mensen alleen maar leven van voedsel en niet van het Woord van God? En als het is omdat mensen lang bij elkaar zijn in de kerk en dus meer kans hebben om elkaar te besmetten waarom wordt de kerk gesloten en de goudbedrijven niet.”
De kerkleider zegt dat er in de kerk in Suriname nul besmettingen zijn. “Wij hebben immers de regels stringent toegepast terwijl de goudindustrie aantoonbaar wel besmettingen heeft gehad. De kerk wordt gesloten, de goudmijnen niet. Is het omdat goud belangrijker is dan God of omdat goudwinning een essentiële dienst is en godsdienst niet? Ieder mens kan zich onderwerpen aan vrijheid beperkende maatregelen als ze logisch consistent zijn en consequent worden toegepast. Godsdienstvrijheid en de beleving van de godsdienst is geen absolute waarde maar wel een fundamentele vrijheid, verankerd in onze Grondwet.”
Een totaal verbod op bepaalde religieuze praktijken is niet proportioneel, maar opleggen dat dit veiliger gebeurt kan wel. Nu is er een absoluut maximum van vijf personen bij een eredienst. Deze maatregel is volgens Choennie arbitrair en gaat voorbij aan de ervaring in andere landen waar men met strenge maatregelen het besmettingsgevaar heeft ingeperkt. Er zijn geen rapportages dat als de maatregelen worden toegepast er nog besmettingen zijn.
Choennie vindt dat de overheid met religieuze genootschappen moet praten over de voorschriften en hun mening moet vragen. Instemming is niet nodig, maar wel in gesprek blijven. Aan de andere kant moeten de religies wel de verantwoordelijkheid van de overheid erkennen en coöperatief zijn, ook al kan dat een kritische houding zijn. “De president haalde aan dat het volk zich houdt aan de maatregelen, het aantal besmettingen daalt maar de totale lockdown in het weekend wordt gehandhaafd vanwege de druk op de IC-bedden. Maar dat leidt opnieuw tot een moreel dilemma omdat geplande operaties worden uitgesteld om de bedden vrij te houden. Niet bekend is hoeveel mensen hierdoor sterven of niet te meten zijn de angst en onzekerheid van patiënten die moeten wachten omdat Covid-19-patiënten voorkeur hebben. Waarom wordt het aantal IC-bedden niet verdubbeld en IC-personeel uit bijvoorbeeld Nederland of Cuba niet ingehuurd?”
Choennie wijst op de vele mensen, onder wie bus- en boothouders, die al maanden geen inkomen en geen enkel invloed op de besluiten hebben. “Wie waakt over hun psychische gezondheid? Wie kan de radeloosheid begrijpen van een vader die buschauffeur is en eten op tafel moet zetten voor vrouw en kinderen en vaak anderen werkloze familieleden die van hem afhankelijk zijn? Deze mensen hebben vaak ook een schuld die zij moeten aflossen. Telt hun leed niet mee bij het afwegen van vrijheid beperkende maatregelen en hoe worden ze gecompenseerd? Allemaal ethische vragen die meegewogen moeten worden in de nieuwe moraal rond Covid-19.”
Volgens de bisschop hoeven burgers ook niet te wachten op maatregelen van de overheid om verantwoord om te gaan met hun vrijheid. “We weten dat je besmet kan zijn zonder symptomen te hebben en dus anderen kan besmetten. Daardoor wordt onze eigen verantwoordelijkheid groter. Kies er zelf voor om hygiënisch te leven en om de kennis die je hebt ook te delen met anderen”, zegt Choennie.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname