Bisschop Choennie: “Nieuwe garage- of huiskerken maken dyompo dyompo muziek”

“De rooms-katholieke kerk maakt geen ‘dyompo dyompo’ muziek met een beetje Jezus erbij. Onze muziek en liederen zijn religieus en moeten het hart treffen. In de liederen van ons zit er poëzie, proza en is religieus met inhoudt. De religieuze muziek spreekt het hart aan en dansmuziek spreekt de heupen aan en brengt andere gevoelens. We kunnen geen dansmuziek nemen zoals wat in de jonge kerken wordt gebruikt om Jezus te loven,” zegt bisschop Karel Choennie in gesprek met Suriname Herald.
Religieuze muziek wordt geponeerd en deze dingen vinden mensen misschien niet meer leuk en kiezen dan voor de nieuwe kerken. Choennie zegt dat er verschillende redenen zijn waarom personen uit de rooms-katholieke kerk wegtrekken. “We kunnen onze stijl niet aanpassen, omdat het een eeuwenoude manier is hoe met de Bijbel om te gaan. Eenieder die vindt dat die een beetje Bijbel kan lezen en een beetje kan begrijpen doet zich nu voor als pastor of voorganger, terwijl het een leer is,” zegt Choennie.
Eenieder is volgens de bisschop vrij om te kiezen wat aantrekt, maar wij hebben de Bijbel 2000 jaar geleden uitgelegd gekregen en we kunnen niet daarvan afwijken. Het is universele leer hoe wij bepaalde teksten moeten lezen en begrijpen en als mensen daarmee geen vrede hebben beginnen ze met een nieuwe kerk en trekken zodoende weg, legt de bisschop uit.
Choennie wil daarom nu andere mogelijkheden bekijken hoe de jongeren en anderen te bereiken. “Het gaat om de boodschap van Jezus, die overgebracht moet worden. We zullen kijken als we nu via social media de jongeren kunnen bereiken om de boodschap over te brengen, ook in een TikTok-boodschap willen we dat gaan doen,” zegt de bisschop. Volgens Choennie is de iGeneration ook een mogelijkheid; dit is nu de nieuwe preekstoel om weer de aandacht te trekken van de jeugdigen voor de boodschap.
“De geestelijken zijn digibeten en erg wantrouwend. Aan de mensen wordt gezegd om hun mobiel weg te doen, terwijl die juist een goede manier is om de boodschap van Jezus over te brengen. De mobiele telefoon kan heel goed gebruikt worden om het Woord te volgen of te prediken. Alles kan nu telefonisch, laten we gebruikmaken van de mogelijkheden die God ons geeft. De digitale weg is de nu de methode. De kerk loopt altijd achter, terwijl er veel mogelijkheden zijn,” aldus Choennie.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald