Bisschop Choennie: Door innerlijk gebed menszijn realiseren

Tijdens de kerstpreek vandaag heeft bisschop Karel Choennie het uitgebreid gehad over het innerlijk gebed. Dit jaar is de preek in St. Petrus en Paulus Basiliek gehouden zonder publiek. “Door de Covid maatregelen is ons luchtruim gesloten en kunnen we niet reizen. De verste en moeilijkste reis die een mens echter moet maken, is de reis naar zijn eigen hart. De reis naar ons hart is mogelijk door het innerlijk gebed,” voerde de geestelijke aan. “Het innerlijk gebed brengt ons tot de volle realisatie van ons menszijn. Hoe wij volledig mens kunnen zijn en ons menselijk potentieel volledig kunnen realiseren, toont Jezus”.”Nu wij noodgedwongen door de covid-19 pandemie niet kunnen samenkomen om in een stampvolle kerk het kerstfeest met alle pracht en praal te vieren, zouden wij van de nood een deugd moeten maken en ons meer richten op het innerlijk gebed. Wanneer ik spreek van innerlijk gebed bedoel ik wat ook meditatief of contemplatief gebed genoemd wordt. Met kerst staat de menswording van God centraal. Alleen door contemplatie is een mysterie als de menswording van God in de schoot van Maria toegankelijk voor ons, want met ons verstand kunnen we er niet bij.StilteHet innerlijk gebed wil via de meditatie komen tot de kern van ons hart. Ik vroeg onlangs aan iemand of die wel bad. “O ja”, zei die, “ik praat de hele dag met God”. Ik kon het niet laten om te zeggen: “Het is beter uw mond te houden en te luisteren naar God”. Om te kunnen luisteren naar God moet het stil zijn in ons hart. Om het stil te maken moeten wij het lawaai van buiten ontvluchten en als ons dat gelukt is, moeten we het lawaai van binnen tot rust brengen. Het lawaai van binnen zijn onze voortdurende gedachten die als apen in een boom heen en weer slingeren. We krijgen daar moeilijk vat op en het lijkt onmogelijk om die vluchtige gedachten stil te leggen. Probeert u het maar eens om aan niets te denken. Het lukt niet zomaar.  De woestijnvaders, dat zijn kluizenaars die zich al heel vroeg in onze jaartelling in de woestijn hadden teruggetrokken, geven als advies een leermeester uit te kiezen die ons de kunst van het mediteren leert. Allen zullen vlug de moed verliezen en ermee stoppen. Vervolgens raden ze aan om een ‘formula’ (Latijn) te gebruiken. In de Hindu traditie wordt het mantra genoemd. De mantra is meestal een vers uit de Bijbel of een enkel woord, bijvoorbeeld: ‘Heer Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij”, of maranatha.  Erg geliefd als mantra is de naam Jezus. De meditatie begint door de ademhaling te controleren en de mantra te herhalen. Door een dagelijkse discipline groeien wij en komen we steeds dichter bij het moment waarop wij de stilte binnengaan. Dat is het innerlijk gebed. Het maakt ons stil. Het is niet de stilte van een diepe slaap maar eerder een verheven bewustzijn. Het ultieme doel van het innerlijk gebed is om één te worden met jezelf, de medemens, de schepping en God. Stil zijn lijkt evenwel een onmogelijke opdracht voor de moderne mens.Maria als voorbeeldMaria is de gelovige bij uitstek die ons het innerlijk gebed leert. Al de wonderlijke woorden die over Jezus gezegd worden, bewaart ze in haar hart en ze overweegt die (Lc. 2,19). Het woord bewaren in het Grieks dat hier gebruikt wordt, betekent schatten bewaren. Het hart in de Bijbel is plaats waar God rechtstreeks tot ons spreekt. Dat overwegen kost tijd en moeite. Het is als het ware een voortdurend herkauwen tot God zich aan ons openbaart.Bidden en lijdenVoordat Maria Jezus in haar schoot heeft ontvangen, heeft ze Jezus in haar hart ontvangen. Dat deed ze door te geloven in het woord van God die tot haar gesproken werd door de Engel Gabriel. Dit alles wil niet zeggen dat Maria het niet moeilijk had om de tegenspraak van de beloften over haar zoon en de werkelijkheid met elkaar te verzoenen. Terwijl anderen haar zoon voor gek verklaarden, bleef ze in Hem geloven. Terwijl hij gemarteld werd en stierf aan het kruis bleef ze in Hem geloven. Bij alle mooie woorden over Jezus krijgt ze ook te horen dat haar eigen hart door een zwaard doorboord zal worden. Zij raakt er niet van uit balans. Een mens van gebed zijn wil niet zeggen dat het leed ons gespaard zal blijven.Bidden en verantwoordelijkheid dragenDe gebeden die ik deze dagen vaak hoor, komen er eigenlijk op neer dat God ons op miraculeuze wijze zou bevrijden van de gevolgen van Covid-19 of op even wonderlijke wijze de kasreserves van de Staat zal aanvullen. Bidden ontslaat ons niet van de … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com