Binnenkort meer over covid-vaccins:

Streven gericht op vaccineren 75% bevolking eind 2021
“De COVID-19-pandemie heeft enorme maatschappelijke effecten gehad op ons sociaal leven. Wij allen moesten en moeten nog steeds alert zijn, enorme discipline aan de dag leggen, en het voorbeeld zijn voor elkaar. COVID-19 heeft ons leven, voor eens en voor altijd veranderd, en daarmee ook onze samenleving. We gaan moeten leren leven, met de nieuwe normaal”, aldus  president Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens zijn toespraak op de regeringspersconferentie, waarbij hij ook inging op de situatie de COVID-19-pandemie rakende. Hij zei dat hij nog dit jaar, 75 procent van de bevolking gevaccineerd wil hebben.
Santokhi zei daarbij, dat wij reeds bezig zijn met de Verenigde Staten, Nederland, Rusland en China, om vaccins te krijgen of te kopen.
Het staatshoofd benadrukte, dat er geen medicijn is tegen COVID-19 en vaccinatie daarom belangrijk is om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukte tijdens de regeringspersconferentie, dat de 2e dosis van het AstraZeneca-vaccin gegarandeerd moet zijn voor mensen, die al hun eerste prik hebben gekregen. Op vragen van journalisten, over de situatie met betrekking tot vaccinsvoorraden gaf Ramadhin, dat de regering een grote hoeveelheid AstraZeneca- vaccins verwacht uit Nederland. Ook China heeft 100.000 doses toegezegd. Verder wordt er momenteel gesproken met Rusland en Cuba. Daarentegen is niets volgens hem nog zeker. “Geen enkel land weet exact en kan een goede planning maken, als er geen zekerheden zijn. Wij hebben wel als doel, zoveel mogelijk aan vaccins te komen en daarvoor is er een traject uitgezet in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken. Er komt zeker wel genoeg steun binnen en binnen korte tijd, hebben we nieuws daarover”, aldus Ramadhin. Ramadhin vertelde ook, dat de overheid 2 lijnen van communicatie heeft en die zijn: de preventie van besmetting om zo de covid situatie te beheersen en het vergroten van de vaccinatie bereidheid. “Wij hebben inmiddels verschillende tactieken en methoden toegepast, zoals influencers, soiale media kanalen etc. Minister Ramadhin zei, dat er een grootscheeps vaccinatieplan tot in de wijken klaar is zodra de grote hoeveelheden vaccins binnen zijn. Dit gebeurt in overleg en samenspraak met de dc’s, de bestuursdienst en communicatiedeskundigen, die overigens al ingezet zijn op het ministerie van Volksgezondheid, om de burgers te motiveren het vaccin te accepteren en de preventiemaatregelen beter moeten na te leven en hoe zij dit moeten doen. Ramadhin ging ook in op de vraag, of ondernemers weer normaal hun werk kunnen doen, als die volledig zijn gevaccineerd. “Wij kunnen nog geen beloftes doen, omdat wij nog tot vorige week, slechts 0.4 procent van de samenleving volledig hadden gevaccineerd. Wat wij wél merken, is dat de  angst voo het COVID-19 virus, er nu wel behoorlijk inzit in de samenleving, en dat er vandaag reeds1.6 procent van de bevolking is gevaccineerd. Je ziet de toename dus in de bereidwilligheid te vaccineren. Maar het is inderdaad een beetje te vroeg om zekerheden te geven aan mensen, over welke zaken, wél of niet kunnen”, aldus Ramadhin. “De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben inderdaad adviezen gegeven, maar wat wij niet moeten vergeten, is dat in Amerika reeds 40 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. En dat is een heel groot verschil”, aldus Ramadhin. Hij merkte op, dat wij ook onze deskundigen hebben gevraagd over hoe en wat, maar de grootste obstructie vormt nog het lage gedekte percentage van onze samenleving en de issue daarbij is de voldoende beschikbaarheid van vaccins.
Vaccinatieplicht
“We hebben vooralsnog geen vaccinatieplicht. Dat kan ook niet. Het is tegen de universele rechten van de mens. Maar er is wél een advies; En dat is dat de regering werkgevers oproept, niemand te verplichten. Indien dat gebeurt zou dit gerapporteerd moeten worden aan het ministerie van Arbeid, omdat wij ook geen problemen willen hebben met mensenrechtenorganisatie”, stelde Ramadhin. Het advies is volgens hem wél, dat vaccinatie een maatregel is ter bescherming van de gezondheid van de samenleving. “Daarom is het de verantwoordelijkheid van de overheid om zoveel mogelijk het bewustzijn bij de samenleving te vergroten, om het vaccin te accepteren”, aldus Ramadhin.
President Santokhi zei, dat wij deze vervelende omstandigheid met betrekking tot de Covid-situatie in ons land, moeten gebruiken als een gelegenheid, ons leven ook te verbeteren. Het zijn volgens hem dure lessen geweest, dus hieruit kunnen we leren en de samenleving voorbereiden op toekomstige calamiteiten. Inmiddels hebben diverse bedrijven, hun bedrijfsvoering moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Herinvesteringen, hebben niet kunnen plaatsvinden en velen hebben personeel moeten afvloeien. De focus van de regering, is nu op de Covid-vaccinatie van zoveel mogelijk landgenoten en anderen die in Suriname verblijven. Daardoor zal het sociaal en economisch verkeer, weer zo goed als mogelijk, … ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname