Binnenkort lancering app voor controle prijsopdrijvingen

De aanpassing van de officiële bankkoers voor de dollar en de daarmee gepaard gaande brandstofprijsverhoging zal binnenkort worden doorgevoerd.Om te voorkomen en te controlen dat hiervan geen misbruik zal worden gemaakt door winkeliers en handeszaken met onevenredige prijsopdrijvingen, zal een app worden gelanceerd waarmee burgers klachten kunnen indienen.
Gisteren is hierover gebrainstormd door een speciale commissie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie en de winkeliersvereniging. Ook Dew Sharma, ondervoorzitter van het parlement zat aan. Volgens hem zal de app meer dan alleen klachten over prijsopdrijvingen omvatten.{mp3}dewcontrole{/mp3} ………… (ABC)


Lees verder

Bron: Ampie’s Broadcasting Corporation