Binnen 1 maand reorganisatieplan voor SBB

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) moet binnen een maand een reorganisatieplan opstellen. Het bedrijf moet weer gezond worden gemaakt. Deze taak ligt in handen van directeur Stanley Betterson en de raad van commissarissen (rvc). Bij een donderdag gehouden instructiemeeting met de directie en rvc van de SBB zei president Chan Santokhi dat er bij de export van rondhout veel mis gaat. De jaarverslagen van de SBB tonen aan dat er op jaarbasis US$ 130 miljoen aan inkomsten verdwijnt.

Een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) moet meer duidelijkheid brengen. Santokhi zegt dat de politieke top de SBB de opdracht heeft gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. “Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit.” Het is gebleken dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export van rondhout  en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Er moet onderzocht worden waar de verdwenen 130 miljoen USD terechtkomen. Santokhi praat over een keten, dan wel een kartel.
 
Een gefaseerd plan zal ervoor moeten zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit alle hout opkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden. Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat om de SBB gezond te maken, de controle moet worden opgevoerd. Ze acht het instellen van de Bosautoriteit dan ook van belang, net zoveel als het aanstellen van een Vliegende Brigade om de controle op te pakken, meldt de Communicatiedienst Suriname. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com