Bij 100 jaar BP-PCS: vakbondswerk is een taak op zich

De Bond voor Personeel van het Psychiatrisch Centrum Starnieuws (BP-PCS) heeft op 8 september haar 100-jarig bestaan herdacht. Carmen Brondenstein, voorzitter BP-PCS, zegt dat de bond vanaf haar aantreden sterk is gegroeid en tal van positieve veranderingen heeft meegemaakt. Zo heeft de bond met eigen middelen verschillende activiteiten zoals kindermiddagen en uitstapjes voor het personeel georganiseerd.Brondenstein zwaait al elf jaar de scepter bij de bond, die honderd jaar geleden in het leven is geroepen door de toenmalige voorzitter R.C. Dragenstein, onder de naam Bond van Personeel van s’ Lands Psychiatrische Inrichting (BPLPI). In 2017 is de naam van de Bond veranderd in Bond van Personeel van het Psychiatrisch Centrum Starnieuws (BP-PCS). Brondenstein benadrukt in een persbericht van de bond, dat het vakbondswerk een taak op zich is; behalve het behartigen van de belangen van de personeelsleden moet de bond een gezonde relatie creëren tussen de directie en het personeel, daarnaast moet de bond erop toezien dat het personeel haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden uitvoert. De bond komt niet op voor luie personeelsleden en staken betekent niet kapotmaken van de organisatie, geeft Brondenstein aan. “Efu mi sji PCS broko mi o krey, mi o sari kan de dat kiri mi moro snel. Het voeren van een actie betekent dat wij opzoek gaan naar betere voorzieningen voor het personeel.”“Tijdens een onderhandeling met de directie ben ik een strijder”, ik praat luid en wordt vaak boos, omdat ik de gestelde doelen wil bereiken”, meent Brondenstein. Zij is de mening toegedaan dat een ieder met respect behandeld wordt tijdens een onderhandeling. Errol Stuger secretaris BP-PCS noemt Brondenstein een moederfiguur. “De bestuursleden zijn het niet altijd eens met de besluiten van de voorzitter, maar door te onderhandelen komen wij altijd tot een oplossing.” Hij benadrukt dat werken in het Psychiatrisch Centrum Starnieuws betekent werken voor de samenleving. Hij vertelt dat de bond bepaalde strategieën toepast, om de gezaghebbende erop te wijzen dat de bond serieus genomen moet worden. Hij meent dat medewerkers samen moeten werken om meer te bereiken. Erica Wijngaarden, shop steward, vertelt dat medewerkers een vertekend beeld hebben van de bond. “Voor het kort tijdsbestek dat ik in het bestuur zit, kan ik wel zeggen dat de bond keihard werkt”, zegt Wijngaarden. Brondenstein zegt trots te zijn op het bestuur van de bond voor de bereikte doelen met ondersteuning van de guru’s en de Moederbond. In het persbericht bedankt zij de personeelsleden van PCS voor het gestelde vertrouwen in de bond en de directie, voor de goede samenwerking.