Bhikharie: “Principes worden overboord gegooid met dubbele functies Rusland”

Er is wel sprake van schending van de trias politica in de case van de dubbele functies van de NPS’er Gregory Rusland, te weten parlementariër en staatsadviseur, zegt Roy Bhikharie, politiek deskundige en voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem heeft het hier betrekking op principes die overboord zijn gegooid. Als dit mag dan moet de president alle assembleeleden tot staatsadviseurs maken, is hij van oordeel.
Het is geen behoorlijk bestuur en door dubbele functies te hebben, hou jij je als politicus je niet aan de afspraken die jij hebt gemaakt voor de verkiezingen en tijdens de campagnes. “Je doet precies hetzelfde wat je beloofd had te bestrijden”, zegt Bhikharie met betrekking tot de dubbele functies.
Het werk van een parlementariër is geen enkele uurtjes job waarbij je er nog meer banen op na kan houden. Als parlementariër behoor je tot de wetgevende macht en als staatsadviseur behoor je tot de uitvoerende macht, licht Bhikharie toe. “Je bent lid van de wetgevende macht en moet namens het volk controlerende en corrigerende taken vervullen waarbij het nationaal belang wordt behartigd”, zegt Bhikharie.
Het gaat om het principe. Hoe verwacht de regering dat de samenleving vertrouwen in haar zal hebben? Daarnaast zal men in twijfel kunnen brengen hoe betrouwbaar de regering is als men eventueel zaken krom zal willen recht praten.
Er is volgens hem jaren kritiek geleverd op de meerdere functies die parlementariërs bekleden. En ook deze regering gaat op dezelfde voet verder. Ook merkt hij niet dat deze regering enige aanstalten maakt om een wet door te voeren die belangenverstrengeling verbiedt bij onder andere parlementariërs.
Naar zeggen van Bhikharie gaat men te lichtjes over deze kwestie, maar wanneer er sprake is van tegenstrijdige functies en er geen controle bestaat, is dat een bron van corruptie. Hij heeft het dan niet per se over Rusland. Zo merkt hij ook op dat er sprake is van nepotisme bij de familie Somohardjo, waarbij Paul Somohardjo zijn zoon naar voren heeft geschoven om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Ook heeft hij zijn vrouw voorgedragen als directeur Volkshuisvesting.
Er is volgens de politiek deskundige sprake van openlijke belangenverstrengeling die wordt goedgesproken.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald