Bezorgdheid DNA niet weggenomen na uitleg regering in cyanide kwestie

De bezorgdheid bij de Nationale Assemblee is er niet minder op geworden na de uitleg donderdagmiddag in de Assemblee van de regering over de onderzoeksresultaten van watermonsters die in het rond het stuwmeer zijn genomen.
Volgens minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is van genomen watermonsterrs  op verschillende plekken in het rond het stuwmeer bij één plek cyanide aangetroffen. Het gaat om de watermonsters genomen uit de plaats Toemboeka Mauw op het stuwmeer. Er zijn daar drie monsters genomen, waarvan bij twee een hoog gehalte van cyanide is aangetroffen. Het gaat om monsters die zijn getrokken in de plaatselijke goudmijn. In de watermonsters genomen op andere plekken rond het stuwmeer is geen cyanide aangetroffen.  
Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei, dat uit onderzoek is komen vast te staan, dat de waterbronnen van de SWM niet met cyanide zijn gecontamineerd. Er zijn verschillende watermonsters  genomen uit het oppervlaktewater te Brokopondo Centrum, Klaaskreek, Brownsweg, Lebi doti en uit de Surinamerivier. Al het drinkwater van de SWM is veilig. Ook het drinkwater te Commewijne, dat voor de watervoorziening gebruik maakt van water uit de Surinamerivier, is veilig. 
Leden van de Nationale Assemblee, zowel van de oppositie als coalitie, zijn er niet gerust op geworden na de verstrekte informatie door de regering. Het komt volgens verschillende Assembleeleden bijna erop neer, dat de regering de situatie rond cyanide bagatelliseert. De informatie van de regering staat haaks op wat deskundigen het parlement in commissieverband eerder op de dag hadden verstrekt. Volgens de deskundigen, waaronder een milieuexpert, is de situatie in en rond het stuwmeer zeer ernstig. 
Het debat rond de cyanide kwestie wordt dinsdag volgende week voortgezet. Aan de regering is gevraagd om dan nader in te gaan op de kwestie.
SS