Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid.
Tijdens dit bezoek woensdag werden verschillende zaken met betrekking tot de gezondheidszorg in ons land besproken met minister Amar Ramadhin. Het Covid Managementteam gaf een presentatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van de Covid-19-situatie in ons land.
Dr. Krisna Matura gaf aan dat de meeste positieve gevallen uit Paramaribo zijn en van het mannelijk geslacht. Verder stelt zij, dat de positieve gevallen met de dag toeneemt en de opnamecapaciteit loopt ten einde. Veelal vinden de besmettingen plaats op de werkvloer.
De crisismanager Martelise Eersel van het Covid-Managementteam gaf verder aan dat er 110 personen aan verpleegkundig personeel nodig zijn om de huidige human resources aan te vullen. Het Managementteam wil werken aan een Covid-veilige situatie in Suriname, maar hierin zal de burger ook haar bijdrage aan moeten leveren.
Robert Mohamed, onderdirecteur Planning, belichtte de organisatie structuur van het ministerie en liet het staatshoofd kennismaken met de verschillende strategische partners. De onderdirecteur financiële zaken, Georgio Singorawi, presenteerde het financieel plaatje van het ministerie. De aspirant directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Gaitree Baldewsingh, gaf een presentatie over de zorg in het binnenland. Zij pleitte voor één landelijke 1e lijngezondheidszorg, waar elke Surinamer waar ook gepositioneerd, instaat is te genieten van één en dezelfde kwalitatieve gezondheidszorg.
Ook minister Amar Ramadhin presenteerde de korte termijn acties van het ministerie. Hij gaf aan dat de gezondheidssector onder druk staat door Covid-19 en dat de kwaliteit van de reguliere zorg daardoor afneemt. In het regeerakkoord is er een urgentiefase opgenomen.
Hoog op de agenda van deze urgentiefase staat de zorg voor de Covid-19-patiënten. Ook moet de wet nationale basiszorgverzekering volgens de minister, onder de loep genomen worden. Volgens de minister wil het ministerie zich meer gaan richten op preventieve zorg, omdat de curatieve zorg kostenverhogend werkt.
Ten aanzien van de Covid-19-situatie in ons land zegt de president dat de samenleving op de hoogte gebracht moet worden van de wrange realiteit, omdat het beschikbaar medisch – en zorgpersoneel minder wordt.
De uitdaging ligt namelijk hierin dat de regering de Covid-19-situatie beheersbaar wil houden en tegelijkertijd tot het ‘nieuwe normaal’ wil overgaan. Echter geeft de president aan, dat normalisatie niet ertoe mag leiden dat het aantal Covid-positieve gevallen toeneemt.
Tijdens het bezoek aan het ministerie werd het staatshoofd vergezeld door first lady Melissa Santokhi-Seenacherry.
Het bericht Bezoek president Santokhi aan Volksgezondheid einde bericht ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname