Bewustwordingscampagne inzake CRPD op scholen – De Boodschap

Op woensdag 24 mei 2023 werd de bewustwordingscampagne inzake de Conventie voor de Rechten voor de mensen met een Beperking (CRPD) gecontinueerd op de verschillende scholen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft in samenwerking met de United Nations Children’s Fund (Unicef), de continuering van de Bewustwordingscampagne verder op gang gebracht, omdat velen binnen de samenleving nog niet bewust van zijn van wat er allemaal in deze conventie is opgenomen.
Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo sprak de studenten van de verschillende scholen toe. Hij gaf te kennen dat de mensen met een beperking als sociale doelgroep, de speciale aandacht hebben van de regering Santokhi- Brunswijk. De bewindsman pleitte voor inclusiviteit, gelijke kansen en dat de mensen met een beperking ook worden meegeteld en meegerekend binnen de samenleving. Mensen met een beperking worden vaak onderschat terwijl ze vol talent zitten. Op 30 maart 2007 heeft Suriname het verdrag inzake rechten van personen met een beperking getekend, en op 29 maart 2017 geratificeerd. De CRPD is een Internationaal mensenrechtenverdrag van de verenigde Naties en is bedoeld om de rechten en waardigheid van personen met een beperking te beschermen. De awareness is belangrijk voor de Surinaamse samenleving, omdat die zal moeten bijdragen aan de mind-shift rond de perceptie van de samenleving tegenover personen met een beperking.
Vanuit het ministerie van SoZaVo zullen diverse scholen de komende periode bezocht worden. Er zal tot het uiterste gegaan worden om de mind shift onder de samenleving verder opgang te brengen. Aan de Unicef werd er ook een woord van dank uitgesproken door de minister voor hun ondersteuning om dit mogelijk te maken. Minister Ramsaran gaf de studenten als mee “durf groot te dromen, u bent allen uniek en veel instaat. Let the Sky be the limit”.