Bewustwording mentale gezondheid noodzakelijk

De realiteit over de mentale gezondheid wordt nog onvoldoende onder ogen gezien. Daarnaast bestaat er ongelijke toegang tot mentale zorg. Dit zegt Maja Heijmans-Goedschalk, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO). Volgens haar is de samenleving nog niet bewust over hoe belangrijk mentale gezondheid is voor eenieder.
Naast de bewustwording zou er ook nog betere wetgeving tot stand moeten komen. Verder moet de mentale gezondheid ook veel beter gereguleerd worden als het gaat over de verzekering, omdat niet eenieder zich goede mentale zorg kan permitteren.
Volgens DNA-lid Cheryl Dijksteel van de VHP en voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid, is het geen slecht idee om maatschappelijk werkers, counselors en psychologen ter beschikking te stellen van scholen en op de werkvloer. De overheid zou mentale gezondheid als prioriteit moeten stellen. Ook is de wetgeving op dit stuk achterhaald. “Onze kinderen moeten vanaf de schoolbanken weer sociale basic life skills aangeleerd worden,” zegt Dijksteel.
Gisteravond hebben jongeren zich flink misdragen in de binnenstad. Jongeren hebben achttien maanden lang ook de COVID-19-pandemie als minder prettig ervaren en doordat er nauwelijks tot geen ontspanningsmogelijkheden waren kan het zo zijn dat deze groep zich op een gegeven moment opstandig gedraagt. Opgesloten zitten zorgt ook voor achteruitgang van de mentale gezondheid.
De mentale gezondheid was voor vele beleidsmakers geen prioriteit. Een regering zou juist ondersteuning moeten bieden aan organisaties die bezig zijn met de mentale gezondheid van de samenleving. Er wordt al heel lang gesproken over deze vorm van gezondheid en dan nog lijkt het erop dat er nauwelijks aandacht is voor dit vraagstuk. Er zou gewerkt moeten worden aan programma’s waarin diverse vraagstukken bespreekbaar worden gemaakt.
Vandaag is wereldwijd Mental Health day herdacht. Het thema dit jaar is ‘Mentale gezondheid voor iedereen.’