Bewoners van Brownsweg eisen onmiddellijke stopzetting van watertoevoer uit stuwmeer naar dorpen

In het district Brokopondo, te Wakibasu 2 aan de Brownsweg, vond er gisteren een bijeenkomst plaats waarin de bezorgdheid werd geuit over de aanwezigheid van cyanide in het Afobakastuwmeer. De bewoners dringen erop aan dat het cyanide dat nog steeds aanwezig is rondom het stuwmeer onmiddellijk wordt opgeruimd.
Daarnaast eisen de bewoners dat het cyanide wordt overgebracht naar een ander district en dat de watertoevoer vanuit het stuwmeer naar de omliggende dorpen onmiddellijk wordt stopgezet. Als deze eisen niet binnen afzienbare tijd worden ingewilligd, dreigen de bewoners de straat op te gaan. Ze hebben een actie gepland voor woensdag.
Zij vragen zich af waar vicepresident Ronnie Brunswijk is, aangezien de regering op de hoogte is van de aanwezigheid van cyanide in het district. Hij was immers hier om een bijeenkomst, genaamd ‘krutu’, bij te wonen met de gemeenschap van Brownsweg. De bewoners vragen zich af of hij op de hoogte is van de huidige situatie.
Bestuursopichter Jolanda Leidsman maakte de eisen duidelijk aan de regering. Ze benadrukte het belang van de betrokkenheid van internationale organisaties bij het meten van het cyanide in het stuwmeer. ‘Akkem’ van kilometer 106, die ook aanwezig was tijdens de krutu, moedigde de aanwezigen aan om zich niet af te laten leiden van hun doel.
“Laten we onze krachten bundelen en vastberaden streven naar wat we moeten bereiken. Laten we samen vechten voor het succes dat we moeten behalen,” zei hij.
Daarnaast maken de bewoners zich zorgen dat hun landbouwgewassen, zoals groenten en aardvruchten, ook zijn aangetast door het cyanide. Tijdens de vergadering waren ook assembleeleden aanwezig.