Bewoners Apoera bespreken problemen met ministers

Bewoners van Apoera en omstreken hebben tijdens een krutu problemen waarmee zij zitten besproken met enkele ministers, die op bezoek waren in het gebied. Bij die meeting heeft de gemeenschap aangegeven, dat zij te kampen hebben met gevallen van seksueel misbruik. Daarbij is ook de kanttekening geplaatst, dat dit probleem veelal verzwegen wordt door de familie. Zij hebben ook zaken aangekaart met betrekking tot vreemdelingenzaken en grondenrechten.
De delegatie bestond uit de ministers Kenneth Amoksi (Justitie en Politie, David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) en Albert Jubithana (Transport, Communicatie en Toerisme). Minister Amoksi was in het ressort Kabalebo aanwezig om kennis te maken met het personeel van de diensten van het ministerie en tevens poolshoogte te nemen van de veiligheidssituatie in het gebied. Hij heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het personeel van het politiebureau en de brandweerkazerne te Apoera. Zijn collega’s waren in dat gebied aanwezig voor een oriëntatiebezoek.
Amoksi had ook een werkbespreking met de medewerkers om zelf te vernemen over het reilen en zeilen van de politie- en brandweerzorg in dit gebied. Verder had het bezoek ook een oriënterend karakter voor het opzetten van controleposten te Matapi en Witagron.
De ministers hebben beloofd om vragen die betrekking hadden op andere ministeries te zullen meenemen voor die collega’s. Verder hebben de bewindslieden aangegeven, dat projecten en werkzaamheden die in het verleden plaatsvonden en gestopt zijn, zullen worden geëvalueerd en gecontinueerd. Zowel Amoksi, Abiamofo als Jubithana haalden aan dat zij geen werkzaamheden zullen uitvoeren zonder met de lokale bevolking om de tafel te gaan zitten.
De directeur van Justitie, Sharma Lakhisaran, en de onderdirecteur Rechtsaangelegenheid, Steven Jakaoemo, maakten ook deel uit van de delegatie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald