‘Bevoegdheid wapenmachtiging ligt alleen bij PG niet DNV’

Het Openbaar Ministerie (OM) is bezig met een onderzoek, waarbij nagegaan wordt of burgers op oneigenlijke wijze wapenbadges hebben verkregen via het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Het OM onderzoekt tevens of deze burgers aan de ex-directeur van DNV, Danielle Veira, een bedrag zouden hebben betaald om aan de wapenbadges te komen, om zo op een ‘legale’ wijze, wapendrager te kunnen zijn. Het is zo dat een badge de dekking verzorgt voor het dragen van een wapen. Burgers die in het bezit waren van een wapenbadge van DNV, hebben reeds bij de politie verklaard, een wapen in bezit te hebben, omdat zij de rol van informant vervulden.
Volgens artikel 10 van de Vuurwapenwet is dat niet toegestaan, want volgens lid 1 van het artikel, komt de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, slechts toe aan openbare ambtenaren en beambten, die krachtens besluit van de President, in het bezit van het betreffende vuurwapen mogen zijn.
“In een normale situatie krijgen burgers een wapenmachtiging van de procureur-generaal (PG) via een legale pordarm. Maar in deze situatie verstrekte DNV aan burgers wapenbadges, waardoor ze pistolen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de PG en niet bij DNV”, aldus een betrouwbare bron.
Meerdere wapens
Voorts heeft de redactie vernomen, dat er tot nu toe meerdere wapens door de politie in beslag zijn genomen; dit zijn vuurwapens die niet voorkomen in het bestand van DNV, maar waarvoor wel badges zijn uitgegeven. “Dit zijn dus illegale wapens en ze worden in verband gebracht met het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Tot nu toe zijn naar wij vernemen, een groot aantal wapens in beslag genomen door de politie en werden ook wapens bij een veroordeelde van gewapende roofoverval in beslag genomen. Ook deze persoon was in bezit van een wapenbadge van DNV die hij had gekregen van Veira”, aldus onze bron. Voorts werd ons meegedeeld, dat criminelen en drugsveroordeelden over wapenbadges beschikten. Mensen die nooit via de procureur-generaal een vuurwapenvergunning zouden kunnen krijgen, kwamen in aanmerking voor een wapenbadge van DNV.
The post ‘Bevoegdheid wapenmachtiging ligt alleen bij PG niet DNV’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname