Betwiste artikelen ‘valutawet’ niet toepasbaar

20/08/2020 11:00 – Van onze redactie
 
PARAMARIBO – De kantonrechter heeft de Staat per vonnis verboden betwiste artikelen in de omstreden wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren toe te passen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Associatie van Fabrikanten (Asfa) en Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) hadden tegen de Staat een kortgeding aangespannen vanwege de controversiele ‘valutawet’.
De Staat had de rechter gevraagd de eisers niet ontvankelijk te verklaren omdat volgens haar de VSB geen rechtspersoonlijkheid zou bezitten. De rechter heeft dat verzoek afgewezen omdat de bedrijvenorganisatie heeft kunnen aantonen wel rechtspersoonlijkheid te hebben. In hun eis stelden de organisaties dat de artikelen 3 leden 5 en 6 van de ‘valutawet’ tegenstrijdig zijn met artikel 3 leden 1 en 2 van dezelfde wet, omdat volgens de eerstgenoemde leden van het artikel geen afspraak kan worden gemaakt om voor goederen of diensten girale vreemde valuta betalingen te ontvangen.
In de laatstgenoemde leden van hetzelfde artikel zijn die afspraken wel mogelijk. Volgens de VSB is daardoor artikel 10 lid 3 “onkenbaar”,  omdat onduidelijk is of ook afspraken over vreemde valutabetalingen in reeds bestaande overeenkomsten moeten worden omgezet, indien zij tevens de mogelijkheid bieden tot girale betalingen in vreemde valuta of kunnen worden aangepast in een overeenkomst die daarin voorziet.
Door de VSB is geopperd dat handhaving van met name artikel 9 van de ‘valutawet’ in strijd is met het legaliteitsbeginsel. De kortgedingrechter heeft geoordeeld dat in de gewraakte wet artikelen voorkomen die onduidelijk en tegenstrijdig zijn, waardoor die in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. Ook stelde de magistraat, dat de strafbepalingen niet van toepassing kunnen zijn. De wet ontbeert een grondslag voor de opgenomen zware bepalingen.
De Staat werd daarom verboden om de betwiste artikelen toe te passen. Ook moet de overheid zich onthouden van handelingen zoals opsporing en strafvervolging die op basis van voornoemde artikelen kunnen worden gepleegd. De VSB ziet het vonnis als een signaal naar regering en parlement om bezwaren en standpunten van het bedrijfsleven serieus te nemen, daar de bedrijvenorganisaties niet zullen schromen om de belangen van de particuliere sector veilig zullen stellen.
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname