Betterson voorstander stopzetten uitgifte houtconcessies

Dertig tot veertig houtconcessies kunnen gerekend worden tot slapende concessies. Dit zegt de directeur van Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Stanley Betterson, in gesprek met Suriname Herald. Hij weet dat er wordt gespeculeerd met de rechten, omdat het systeem niet waterdicht is.
Sommige personen vragen de concessie aan en als het eenmaal in hun bezit is, wordt het doorverkocht. Als de speculanten niemand vinden voor de verkoop, dan wordt het vanwege de hoge kosten niet in cultuur gebracht.
Als het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) overgaat tot intrekking, spant de concessiehouder een rechtszaak aan tegen het ministerie. Er lopen een aantal zaken tegen het departement, ondanks de concessievoorwaarden voorzien in het intrekken van een concessie. Nadat deze zijn teruggevorderd komen ze terug in de boezem van de staat.
“Aanvragers overleggen aan het ministerie van GBB fictieve stukken, waarin staat dat zij tot exploitatie kunnen overgaan.” Echter, blijkt in de praktijk anders. Betterson is voorstander van het stoppen van de uitgifte van houtconcessies. “We moeten stoppen met de uitgifte, zodat de handhavingsmechanismen goed kunnen functioneren.”
Als de uitgifte is gestopt zou de staat zelf het hout kunnen verkopen. De directeur zegt verder dat GBB-minister Diana Pokie niet onwelwillend stond tegen dit voornemen. De minister is nu met verplicht verlof vanwege een onderzoek naar mogelijke dubieuze gronduitgiftes.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald