Bestuursdienst sluit Hotel Stardust en trekt vergunning in

Hotel Stardust (Riverclub) is gesloten door de bestuursdienst van Paramaribo Noordoost. Ook de vergunningen van dit hotel zijn ingetrokken omdat de directie zich niet hield aan de Covid-19-maatregelen, de lockdown van 19.00 uur overtrad en er onfatsoenlijk menselijk gedrag daar is geconstateerd.De sluiting van het hotel is in het kader van de verscherpte controle op de naleving van de Covid-19-maatregelen. Bij het Veevoerbedrijf Vitalo is de bestuursdienst ook opgetreden. De klanten en directie zijn erop gewezen dat de de Covid-19-maatregelen dienen na te leven. Er is hen op het hart gedrukt zich te houden aan deze maatregelen.In het ressort Munder zijn tijdens controlewerkzaamheden onregelmatigheden aangetroffen in een winkel. Er zijn vervallen producten aangetroffen in een winkel. In samenspraak met de verschillende instanties, zijn de bestuursambtenaren terstond er toe overgegaan de vervallen producten te vernietigen, meldt de Communicatie Dienst Suriname.Tijdens de laatst gehouden persconferentie van de regering is erop gewezen dat er hard zal worden opgetreden tegen overtreders van de Covid-19-maatregelen. De bestuursdienst Paramaribo Noordoost heeft de controlewerkzaamheden dan ook opgevoerd. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com