Bestuur Stichting Experimentele Landbouw moet organisatie nieuw leven inblazen

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft gisteren het bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Experimentele Landbouw (SEL). Het nieuwe bestuur zal de organisatie nieuw leven moeten inblazen. Deze stichting, die is ontstaan uit het Welvaartsfonds Suriname, werd opgericht op 30 maart 1955 en heeft als doel het verrichten van landbouw-technisch en economisch onderzoek op het gebied van landbouwbedrijven in Suriname.
Binnen de agri-business approach die minister Sewdien voorstaat, heeft een gedegen onderzoek ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector een centrale plaats. In dit kader wordt gedacht aan innovatieve teelttechnieken en testen die worden uitgevoerd ten behoeve van de sector op diverse bodemstructuren en het microklimaat.
De SEL heeft zich in het verleden veelal beziggehouden met rasverbetering onder de verschillende soorten landbouwgewassen en vee. De bestrijding van ziekten en plagen werd allereerst ter hand genomen, voordat het vee en de gewassen werden vrijgegeven voor verdere teelt door agrariërs. De minister ziet graag dat er weer op deze wijze wordt gewerkt.
Het bestuur kreeg de opdracht mee om na te gaan welke arealen de SEL toebehoren. Bovendien dient een inventarisatie gemaakt te worden van projecten en studies die zijn uitgevoerd door SEL ten behoeve van de sector.
Op basis van deze bevindingen zal worden bepaald hoe verder te gaan met de SEL. Het geïnstalleerde bestuur wordt geleid door Roependra Mahabir. De overige leden zijn Manisha Sewrattan, Mildred Aloina, Kries Matai en Uday Panchoe.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald