Berenstein: Voorstel vakbeweging naar president nog niet af

19 Jul, 00:52

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt dat het ingediende voorstel door Ravaksur bij president Chan Santokhi niet compleet is. C-47 heeft een bijdrage geleverd over diverse onderwerpen, maar de inhoud van wat in het sociaal akkoord moet komen te staan -daar gaat het in feite om- dat komt nog niet uit de verf in het ingediende voorstel, zegt Berenstein in gesprek met . Zoals het voorstel nu ingediend is, draagt het niet de goedkeuring van de vakcentrale, omdat het niet af is.

De voorstellen en de inhoud moeten volgens Berenstein nog worden besproken met de lidbonden van C-47. Hetzelfde geldt ook voor de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL). De vakbondsleider merkt op dat aan het Herstelplan niks meer kan worden gewijzigd. Dat is aangenomen door De Nationale Assemblee. Het sociaal akkoord moet nog worden ingevuld. Daarom is het nodig om een uitgewerkt voorstel in te dienen.

Berenstein zegt dat in het voorstel zijn naam erbij staat en die van Roy Haverkamp namens de FAL, maar de organisaties zijn nog niet zover. Procedureel moet er eerst worden afgestemd met de lidbonden. Deze week worden de voorstellen besproken met de achterban. De actuele vraagstukken zoals de belastingschijven, het minimumloon, de parastatale bedrijven, daar is een bijdrage geleverd. “Maar het gaat om het sociaal akkoord. Wat moet hierin opgenomen worden. Dat moet goed worden beschreven”, benadrukt Berenstein.

Advertenties

Monday 19 July

Sunday 18 July

Saturday 17 July

………… (Star)


Lees verder

Bron: .com