Berenstein: Verhoging governmenttake is een ‘wilde greep’

Voorzitter van C-47, Robby Berenstein, is verrast met de plotselinge verhoging van de governmenttake op een liter brandstof met SRD 1. “Wij hebben twee gesprekken gehad met de minister van Financiën waar wij juist ervoor gepleit hebben om een samenhangend pakket aan maatregelen te presenteren. Daarom is de solidariteitsheffing die per 1 september zou ingaan, aangehouden”, zegt de vakbondsleider om een reactie gevraagd aan Starnieuws.  

Berenstein merkt op dat de verhoging van de brandstofprijs zal doorwerken in alle sectoren. De verhoging zal doorberekend worden in de prijzen van goederen en diensten. Het gaat om een adhoc-maatregel. Indien er een pakket aan maatregelen doorgevoerd worden, zijn er ook koopkrachtversterkende maatregelen. Dit pakket zou besproken worden in de Sociaal Economische Raad. Dan pas zou het worden doorgevoerd. 

Afgesproken is dat de maatregelen die genomen worden, transparant zouden plaatsvinden. Nu is iedereen verrast ermee. Zelfs de brandstofsector wist er niks van. Berenstein merkt op dat het belangrijk is dat er draagvlak is voor de maatregelen. Dat is een voorwaarde om het pakket succesvol uit te voeren. “Dit is een wilde greep zonder dat er communicatie erover is geweest”, stelt de vakbondsleider. 

Berenstein hoopt niet dat de regering met meer verrassingen komt. Hij is bang dat de verhoging van de brandstofprijs gelijk te merken zal zijn vanaf vandaag. De prijzen in de winkels zijn al hoog. Het openbaar vervoer is al maanden lam, waardoor mensen aangewezen zijn op hun voertuig of taxi’s. Hij kijkt uit naar een integraal pakket van maatregelen die een samenhangend geheel moeten vormen. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com