Berenstein: 1 september solidariteitsheffing van de baan

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt in gesprek met Starnieuws dat de solidariteitsheffing van 10% niet zal kunnen ingaan op 1 september. “Die datum is van de baan. Er zijn nog geen concrete voorstellen gedaan over de nieuwe belastingschijven”, merkt de vakbondsleider op. 

De minister van Financiën, Armand Achaibersing, heeft een presentatie gehouden voor vakbonden donderdag en vrijdag. Er zijn nog geen concrete voorstellen over hoe de schijven zullen worden aangepast. “Schijven en berekeningen die circuleren, zijn niet officieel”, zegt Berenstein, die zondag nog de bewindsman heeft gevraagd of er al besluiten zijn genomen. Achaibersing heeft hem gegarandeerd dat zolang de vakbeweging niets van de minister heeft ontvangen, de berekeningen die rondgestuurd worden, niet correct zijn. 

Berenstein vindt dat de maatregelen die de regering wil treffen in samenhang moeten plaatsvinden. “De maatregelen moeten in een pakket, want anders zullen ze niet het gewenste resultaat hebben,” meent Berenstein. Ze grijpen in elkaar. De maatregelen moeten de onderste lagen van de samenleving niet treffen, benadrukt de vakbondsleider. In Ravaksur-verband zijn diverse maatregelen voorgesteld aan de voormalige regering, maar uiteindelijk zijn deze niet gerealiseerd. Op basis van wat minister Achaibersing zal voorstellen, zal C-47 zich eerst erover buigen en met voorstellen komen. “In elk geval is 1 september niet haalbaar. Deze datum is van de baan”, laat Berenstein optekenen. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com