Beperking groente-export om eigen gezicht te redden

09/06/2021 12:33

-
Merredith Bruce

Boulanger zal voorlopig niet meer worden geëxporteerd naar Europa.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Dat Suriname veel huiswerk heeft om de exportmarkt voor groenten en fruit in Europa feilloos te betreden, is bekend. Het land heeft eerder al verboden opgelegd gekregen voor de export van sopropo en andere gewassen als gevolg van de verscherpte fytosanitaire maatregelen van de Europese Unie (EU) die in 2019 zijn ingegaan. Toch voldoet Suriname nog niet aan deze eisen. Nu besluit het land, noodgedwongen, om uit eigen beweging enkele groentegewassen van de exportlijst te halen, want dit zat er al aan te komen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ziet
zich genoodzaakt om vanaf 15 juni de export van boulanger,
antroewa, peper en bitterblad (bitawiri) op te schorten. Dit, als
gevolg van de vele afkeuringen van exportzendingen uit Suriname. Er
zijn voor dit jaar samen al 25 notificaties geweest over deze
gewassen die te maken hebben met fytosanitaire aspecten; de
(mogelijke) aanwezigheid van schadelijke organismen.

Om te voorkomen dat de EU het land een exportverbod oplegt, is
vanuit LVV het initiatief zelf genomen om de export van deze vier
gewassen voorlopig op te schorten. Dit is dinsdag bekendgemaakt op
een persconferentie. LVV-minister Parmanand Sewdien zei dat het
besluit bedoeld is om de markt te behouden en dat Suriname hiermee
wil tonen ertoe bereid te zijn om te voldoen aan de eisen. “De EU
is onze belangrijkste markt als het gaat om groenten en fruit. Als
we die verliezen, krijgen we grote problemen. Als we niet
ingrijpen, zijn we zo van de lijst”, schetste hij de ernst van de
situatie.

Hoelang het tijdelijk verbod zal duren, kon Sewdien niet exact
zeggen. Er zijn drie maanden uitgetrokken voor onderzoek om de vier
gewassen weer export-gereed te maken. Hiervoor heeft het
ministerie, ter ondersteuning, twee buitenlandse experts
aangetrokken. Daarnaast zal het ministerie samen met het Centrum
voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) en het
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)
onderzoek doen naar effectieve beheersmaatregelen. Juliette Colli,
directeur van het Viskeuringsinstituut en lid van het
interim-managementteam fytosanitaire dienst, wees erop dat dit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is en niet van het ministerie
alleen. “Op de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij de
producent; de landbouwer. Het ministerie is slechts
ondersteunend.”

Ze bracht in herinnering het exportverbod voor gerookte vis dat
in 2007 inging en veertien jaar verder nog steeds geldt. De
functionaris wees erop hoeveel inkomstenderving dit oplevert. Ze
erkende dat het om een miljoeneninvestering gaat – menskracht,
apparatuur en kennis- om dit weer geregeld te krijgen. Hiermee
onderstreepte ze ook het belang van samenwerking en eigen
verantwoordelijkheid. De minister zei te beseffen dat deze
maatregel financiële gevolgen zal hebben voor exporteurs en
producenten die door de Covid-19-situatie en wateroverlast al veel
verliezen lijden. Waar Suriname vorig jaar nog zestig tot tachtig
ton aan groenten en fruit exporteerde is dit momenteel slechts 38
ton per week.

Echter, het ministerie komt er niet onderuit om de tijdelijke
maatregel in te voeren, omdat naar het totaal plaatje gekeken moet
worden. “Mijn deur staat open voor iedereen die oplossingen heeft,
maar voor nu ben ik genoodzaakt deze maatregel te treffen.” Jason
Bakker die onder meer belast is met de communicatie op het
ministerie, legt uit dat ook imagoschade speelt. “Een notificatie
geldt niet voor de producent of de exporteur, maar voor het heel
land. Je reputatie gaat eraan.” Dat Suriname ervoor heeft gekozen
om zelf de vier gewassen tijdelijk van de lijst te halen, is
volgens hem gedaan om te voorkomen dat de EU dat doet. Als die
organisatie daartoe over zou gaan, zou het vanwege formele
procedures weer tijd in beslag nemen om de producten weer op de
exportlijst te krijgen.

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in
Suriname (VEAPS) is door het ministerie ingelicht over het besluit,
maar wilde dinsdag na de persconferentie nog geen reactie daarop
geven. De Ware Tijd verneemt uit andere bronnen dat de
exporteurs op zich niet tegen de maatregel zijn, maar er wel over
vallen dat deze op stel en sprong wordt doorgevoerd. Secretaris
Swami Girdhari liet dinsdag aan de krant weten dat de vereniging
woensdag nog met een verklaring uitkomt.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname