Beperkende maatregelen als besmettingen door losbandig feesten toenemen

Een derde COVID-19-golf zal onvermijdelijk zijn als wij met zijn allen de verantwoordelijkheid over onze gezondheid laten liggen. Met het losbandig feesten zullen de consequenties van een derde golf ook merkbaar zijn, laat het ministerie van Volksgezondheid weten in een persbericht. De regering zal dan wederom genoodzaakt zijn om beperkende maatregelen te nemen, hetgeen weer niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van ons land.
Het ministerie van Volksgezondheid doet een dringend beroep op eenieder om de preventieve maatregelen in het kader van COVID-19, namelijk de MOHANA-regels, serieus na te leven. Met het oog op Phagwa is het risico op een COVID-besmetting heel groot. Phagwa gaat vaak gepaard met lichamelijk contact, welke uiteraard niet bevorderlijk is in de preventie van COVID-19.
Er wordt vanuit het ministerie een dringend en urgent advies gegeven om geen Phagwa te vieren in feestverband. Vanuit de regering is meerdere malen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om besmettingen tegen te gaan.
Op sociale media circuleren een aantal uitnodigingen en promo’s voor feesten en evenementen op Phagwadag. Ook zijn er individuen en bedrijven die op privélocaties phagwafeesten organiseren. De politie zal zichtbaar aanwezig zijn op Phagwadag en zal extra alert zijn op feestovertreders. Er zal niet geschroomd worden om op te treden tegen personen die zich schuldig maken aan de overtreding op het verbod op feesten.
Eenieder wordt opgeroepen zoveel mogelijk in huiselijke sfeer het holifeest te gedenken. Tevens wordt de samenleving opgeroepen om de politie te melden indien men over informatie beschikt over privéfeesten op Phagwadag.
Tenslotte wenst het ministerie te verduidelijken dat de berichten als zou er geen lockdown zijn op Phagwa, niet op waarheid berusten. Conform het Presidentieel besluit geldt er ook op Phagwadag een lockdown, welke om 23.00 uur ingaat.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald