BEP-delegatie bezoekt granmans Kwinti en Pamaka

Een delegatie van de partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) onder leiding van voorzitter Ronnie Asabina heeft op 25 november de pas beëdigde granmans Jozef Forster (Pamaka) en Remon Clemens (Kwinti) bezocht en een felicitatieboodschap overgebracht aan de twee leiders. Tijdens twee afzonderlijke gesprekken hebben beide granmans de eenheidsgedachte onder de marrons gepropageerd om de vooruitgang van de leefgemeenschappen te bewerkstelligen.
Opvallend is dat de granman van Kwinti’s het op zich zal nemen om de goede onderlinge band die er vroeger was onder de verschillende stamhoofden weer te verstevigen. Hij is van plan om hierover gesprekken te voeren met de granmans van de Saamaka en Okanisi. De BEP-delegatie juicht dit initiatief toe en voorzitter Asabina gaf aan dat de partij bereid is vanuit haar positie alle positieve pogingen die er worden ondernomen om het binnenland vooruit te brengen te ondersteunen inclusief dit voornemen van granman Clemens.
De twee granmans vonden het volgens de BEP een eer dat de partij dit bezoek aan hen heeft gebracht, omdat normaal gesproken pas tijdens of kort voor de verkiezingen politieke partijen binnenlandse gezagdragers opzoeken. Dit wordt beschouwd als een teken dat de BEP het meent met het binnenland en haar traditionele gezagdragers, schrijft het mediateam.
Voorzitter Asabina was vergezeld van ondervoorzitter Andy Aboikoni, secretaris Paul Misdjan en DNA-lid Remi Kanape. Bij de gesprekken met de granmans waren hoofdkapiteins en andere stamgenoten ook aanwezig. Afgesproken is dat het contact tussen de BEP en beide stamhoofden geïntensiveerd zal worden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald