Bemiddelingsraad wil referendum bij SWM-bond

Het conflict tussen de twee besturen van de werknemersbond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is beland bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Starnieuws. verneemt dat de Bemiddelingsraad voorgesteld heeft een referendum te houden over wie de wettige vertegenwoordiger is van de bond. Directeur Marlon Oosterling had de hulp ingeroepen van de Bemiddelingsraad, omdat het bestuur onder leiding van Dwain Cairo in actie is. De dispensatie van de afdeling Productie is ook ingetrokken. De directie heeft gegarandeerd dat het water zal blijven stromen uit de kraan, maar het is belangrijk dat het werk wordt hervat. De leiding van het bedrijf heeft eerder aangegeven dat er geen conflict is met de werkgever. Het gaat om een bondsgeschil dat zijn weerslag heeft op de bedrijfsvoering. Het is verwachtbaar dat het principe van ‘no work no pay’ zal worden toegepast. De groep Cairo is sinds maandag in actie. De directie van de SWM en het bestuur onder leiding van Rudi Baarh hebben reeds te kennen gegeven aan de Bemiddelingsraad dat zij akkoord gaan met het voorstel om via een referendum vast te stellen achter welk bestuur de leden van de bond staan. Cairo heeft wat ruimte gevraagd om af te stemmen en zal vandaag antwoord geven.