Belfort zegt sorry aan Jogi

ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft zijn excuses aangeboden aan zijn VHP-collega Mahinder Jogi voor de uitspraken die hij heeft gedaan over de grondbezittingen van hem. Hij heeft notitie genomen van de rechtszaak, die Jogi heeft aangespannen tegen hem. Zelf vindt hij dat Jogi van een mug een olifant maakt, want het was nooit en te nimmer de bedoeling om zijn collega in een kwaad daglicht te plaatsen.
In gesprek met Suriname Herald vertelt Belfort, dat hij de stukken over de bezittingen van Jogi zelf toegereikt heeft gekregen van protesteerders op het Kerkplein tijdens een protest van de Algemene Belangen Organisatie Suriname (ABOS). Hij heeft tijdens het protest beweerd, dat Jogi ruim 69.000 hectares aan grond bezit in het district Saramacca. Echter blijkt dat hij de gegevens verkeerd zou hebben geïnterpreteerd, want het aantal is niet juist. “Ik heb geen onderzoek gedaan, geen landmeter betaald,” zegt Belfort. Hij beaamt dat hij verkeerd is geweest om te insinueren.
Na het protest heeft Belfort in een parlementsvergadering Jogi gevraagd om rekenschap van de gronden, omdat het de vergadering betrof van grondconversie. Belfort geeft aan dat hij de stukken aan de voorzitter heeft overhandigd. Hij is eveneens van oordeel dat Jogi toen had moeten aangeven, dat hij het verkeerd had. Dat heeft Jogi volgens hem niet gedaan. Zijn enigste motief was om de vergadering van grondconversie te verdagen. Met deze wet zal men in staat worden gesteld om domeingrond om te zetten in eigendom, dit geldt ook voor landbouwgronden.
Belfort is van oordeel dat het grondrechtenvraagstuk van de inheemse- en tribale volken eerst behandeld moet worden voordat de wet grondconversie behandeld en bekrachtigd wordt. Volgens hem moet men geen situatie gaan hebben dat gronden van inheemse- en tribale volken plotseling uitgegeven worden en tot eigendom gemaakt worden dankzij grondconversie.