Bee: Regering moet harder werken om doelen te behalen

De regering moet harder werken om de gestelde doelen te behalen. Ze moet ook beter communiceren met de samenleving en boven partijpolitiek opereren. Dit zegt Assembleevoorzitter Marinus Bee om een reactie gevraagd over 3 jaar verkiezing, aan Go Suriname. “Ik vraag de regering om geen populistisch beleid te gaan
voeren simpel om de komende verkiezingen te gaan winnen. Er moet beleid gevoerd worden voor de volgende generatie”, zegt Bee. Voor de komende twee jaren hoopt hij dat onderwijs, volksgezondheid en veiligheid, extra aandacht zullen krijgen. Bee merkt op dat de democratie leeft in Suriname. Daarom zijn er om de vijf jaren verkiezingen en straks weer in 2025. Hij voert aan dat “wij nu als land een uitdaging hebben om met z’n allen de Kiesregeling aan te gaan passen. Het moet ons lukken, al wordt het een zware job”, stelt de politicus. Het komt vaker voor dat onenigheid binnen de coalitie op politieke podia wordt besproken. Zo heeft vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook voorzitter is van de ABOP, zijn kritiek binnen de coalitie niet onder stoelen of banken gestoken. Hij beklaagd zich er vaak over dat de VHP domineert en er geen middelen vrijkomen voor ministeries waar de ABOP/PL de scepter zwaait. “Ik hoop dat er meer cohesie gaat zijn in de coalitie”, antwoordt de Assembleevoorzitter op een vraag. Er zijn goede dingen gedaan in de afgelopen jaren, maar er zijn punten waar de coalitie zich moet gaan verbeteren om weer het vertrouwen te gaan herwinnen van de samenleving”.