Bee niet eens met Ramadhin over wegsturen Cubaanse artsen

Assembleevoorzitter Marinus Bee is niet eens met het beleid van minister Amar Ramadhin dat het Cubaanse zorgpersoneel teruggestuurd wordt. De minister heeft publiekelijk aangegeven dat de mantelovereenkomst tussen Volksgezondheid en de Cubaanse artsen geëvalueerd en beëindigd is.”Wat ik mis zijn de (her)overwegingen die ertoe hebben geleid dat niet langer prijs wordt gesteld op de diensten van de Cubaanse artsen en welk alternatief daarvoor in de plaats zal komen. Per slot van rekening hebben de bewoners van ons binnenland evenveel recht op beschikbare en goede gezondheidszorg als zij die in Paramaribo en randdistricten wonen,” stelt Bee tegenover .”Ik zal vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van DNA daarom vragen hieromtrent afdoende te worden geïnformeerd. Onder andere is het belangrijk te weten welk alternatief in de plaats komt van de dienstverlening die door de Cubaanse artsen werd verleend en is dit alternatief duurzaam?”Bee vraagt zich af of in de heroverweging rekening gehouden is met het gegeven dat de Cubaanse artsen de taal reeds machtig zijn of met de lokale bevolking kunnen communiceren? Deze vragen en vele anderen zullen op zeer korte termijn worden gesteld, waarop ook op korte termijn een deugdelijk gemotiveerd antwoord op zal worden verwacht,” zegt de Assembleevoorzitter. Met het vertrek van de Cubaanse artsen, die voornamelijk in het binnenland ingezet zijn, komt een belangrijk deel van de gezondheidszorg weg te vallen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com