Bee: DNA zal vanaf maandag weer vergaderen

De Nationale Assemblee zal weer beginnen met het houden van openbare vergaderingen. Maandag en dinsdag is op de agenda de algemene politieke beschouwingen. Donderdag en vrijdag zullen de financiële wetten over Loonbelasting, Inkomstenbelasting en Omzetbelasting in behandeling worden genomen. Assembleevoorzitter Marinus Bee om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat extra maatregelen zijn getroffen wegens Covid-19. In een fractieleidersoverleg heeft de NDP-fractie aangegeven het niet eens mee te zijn dat er vergaderd wordt, terwijl Covid-besmettingen toenemen.

Bee merkt op dat meegedeeld is welke maatregelen er zijn getroffen. Het werk van De Nationale Assemblee kan niet worden stilgezet, terwijl de situatie beheersbaar is. De wetten zijn nodig om het land verder te besturen. Er was reeds een vergadering gepland op 29 december om de financiële wetten te behandelen, maar deze is toen na overleg met het Outbreak Managementteam en Volksgezondheid uitgesteld. De Assembleevoorzitter zei dat op verantwoorde wijze zal worden vergaderd.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen, als voorloper van de inhoudelijke behandeling van de begroting 2021, komen de fractieleiders en hun vervangers aan het woord. Het gaat om een debat met de president, die zijn jaarrede heeft gepresenteerd. Bee zegt dat de vergaderzaal van De Nationale Assemblee speciaal opnieuw is ingericht, waarbij er meer ruimte is gecreëerd tussen de leden. Daarnaast hoeft niet iedereen in de zaal aanwezig te zijn, tijdens de debatten, aangezien de vergadering live wordt uitgezonden en overal – ook in verschillende ruimten van het Assembleegebouw – te volgen is.

Aan de regering is ook gevraagd met minimale deskundigen de vergadering te bezoeken. De deskundigen kunnen vanuit hun eigen plek de vergadering volgen. Ook zal het Assembleepersoneel worden gehalveerd. Alleen essentiële diensten zullen aanwezig zijn. Van iedereen die het gebouw  binnenkomt, wordt de temperatuur opgenomen en er is voldoende handsanitizer.

Nergens wordt het werk van de volksvertegenwoordiging gestopt. “Wij zijn het hoogste college van Staat. Ook de rechterlijke macht functioneert en spreekt recht. Wat voor voorbeeld zouden wij geven door niet te vergaderen, terwijl er belangrijke wetten moeten worden behandeld?”, vraagt Bee zich af. Hij voert aan dat in de Verenigde Staten waar de situatie vele malen erger is en zelfs het Capitool wordt bestormd, het werk na enkele uren weer opgepakt wordt. “Wij zijn essentieel en kunnen het niet maken om alles stil te leggen, terwijl de omstandigheden te overzien zijn”, zegt Bee.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com