Bee: ambassadeur Khargi staat toffe job te wachten

Het herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland is onderdeel geweest van het gesprek tussen de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee en de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajendre Khargi.
De diplomaat heeft dinsdag een beleefdheidsbezoek gebracht aan de parlementsvoorzitter. De assembleevoorzitter heeft de ambassadeur voorgehouden, dat hem een toffe job te wachten staat om de nationale belangen van het land te behartigen.
“U heeft de volle ondersteuning van de president en mag zeker ook rekenen op de volle ondersteuning van DNA en de regeringscoalitie,” merkte voorzitter Bee verder op.
Zowel de assembleevoorzitter als ambassadeur Khargi zijn het erover eens dat de stedenband, die in het verleden goede vruchten heeft afgeworpen, weer opgepakt wordt.
Ambassadeur Khargi merkte op, dat hij na heel lange tijd een gunstige politieke wind ziet waaien in Suriname en dat die optimaal moet worden benut. Nederland heeft al te kennen gegeven bereid te zijn om technische assistentie en expertise te verlenen.
Assembleevoorzitter Bee haalde verder aan, dat beide landen een historische band hebben. Verder zei hij dat er concrete afspraken zijn gemaakt tussen beide landen voor samenwerking, die maximaal benut moeten worden op basis van wederzijds respect.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald