Bedrijfsleven vraagt heractivering tripartiet overleg

President Chan Santokhi heeft zich met bedrijfslevenorganisaties gebogen over de economische situatie in Suriname. De regeringsleider had een onderhoud met de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Fabrieken in Suriname (ASFA) en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. Tijdens de meetings is het staatshoofd ondersteund door enkele ministers. Afgesproken is dat partijen over ongeveer een week weer bijeenkomen en zich diepgaander zullen buigen over vraagstukken.
Santokhi benadrukte het belang van overleg met alle maatschappelijke groeperingen om Suriname te halen uit de crisis waarin het land zich bevindt. VSB-voorzitter Bryan Renten heeft de president op het hart gedrukt om de Sociaal Economische Raad (SER) nieuw leven in te blazen en ook het tripartiet overleg te heractiveren. Renten is van oordeel dat deze organisaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij het nemen van maatregelen voor herstel en verduurzaming van de economie.
ValutakoersenDe president buigt zich samen met enkele ministers en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname ook over vraagstukken. Tijdens de ontmoeting met deze groep is gesproken over de huidige financiële situatie in het land. Ook de kwestie van de valutakoersen is ter sprake gekomen.
Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname, is het met de president eens dat een stabiele koers betere garanties biedt voor het herstel en de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie. Partijen zullen zich volgende week in werksessies verder buigen over vraagstukken.
Het staatshoofd heeft aangegeven dat hij samen met alle actoren ervoor wil zorgen dat de economie herstelt en verduurzaamd wordt. Gelet op de huidige COVID-19-situatie is goede communicatie heel belangrijk. Hij heeft de stakeholders uitgenodigd om gezamenlijk het hoofd te bieden aan dit probleem. Het is in dat kader van eminent belang om de nodige voorzieningen te treffen, om verdere verspreiding tegen te gaan. “We zullen COVID-19 moeten beheersen.”
Herstel economieVerder zei de regeringsleider dat het belangrijk is om de komende zes maanden gezamenlijk het hoofd te bieden aan de financiële crisis, waarna ook andere mogelijkheden gecreëerd zullen worden om de economie te verduurzamen. Niemand zal erbij gebaat zijn als wij niet uit deze crisis komen.” Bailal juicht volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) het toe dat de regering de groep zal betrekken bij het aanpakken van vraagstukken.
Tijdens het gesprek heeft hij de situatie geschetst zoals het voor de cambiohouders eruitziet. Daarnaast heeft de financiële topper enkele voorstellen opgesomd voor de regering, die kunnen helpen om de economie te herstellen. In het verleden is de doelgroep vaak uitgenodigd voor gesprekken, maar de voorstellen werden niet meegenomen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald