BBGO heeft nu eigen bibliotheek

De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft een bibliotheek geopend voor jong en oud. BBGO-voorzitter Renate Wouden, zegt dat het een bewuste keuze is geweest om de bibliotheek open te stellen voor jong en oud. “Lezen moet te allen tijde ondersteund worden, want wat wij nu zien is dat jong en oud achter een mobiele telefoon zitten. Door een boek te lezen kan je je horizon verbreden,” zegt ze.
Het belang van lezen wordt vaak genoeg aangekaart door verschillende personen in de samenleving. Echter is de vraag of personen zich bewust zijn van wat het lezen allemaal voor een individu kan doen. Verschillende seniorenburgers hebben aan Suriname Herald gezegd, dat ze blij zijn met de opening van de bibliotheek, omdat zij zich nu extra kunnen inleven in de verhalen.
Muriel Hoepel, onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat de departementsleiding zulke initiatieven altijd zal ondersteunen. Daarom is ze blij met de opening van deze bibliotheek. Een veel gehoorde opmerking is dat jongeren weinig tot niet lezen. Volgens Hoepel biedt de technologische ontwikkeling de mogelijkheid aan personen om bijvoorbeeld via hun mobiel boeken te kunnen lezen.
Zo zijn er ook elektronische boeken. Via dit programma kunnen personen gemakkelijk lezen. Volgens Hoepel is dit misschien een reden waarom personen minder een bibliotheek binnenstappen om een boek te lenen. Ze benadrukt dat het lezen wel belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder individu.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald