Bazo- en BZV-pasjes opnieuw verlengd

De Bazo- en BZV-pasjes zijn verlengd. De Bazo-kaarten voor personen tussen nul en zestien jaar en de zestigplussers zijn verlengd tot 31 december 2021. De medische zorg voor houders van BZV-pasjes (17-59 jaar), waarvan de pasjes vanaf 31 juli 2020 zijn verlengd, is tot en met 30 april 2021 gegarandeerd.
Op instructie van president Chan Santokhi is er een Taskforce opgezet, die bestaat uit de ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Financiën en Planning, Regionale Ontwikkeling en Sport en het Staatsziekenfonds (SZF). De doelstelling van de Taskforce is het oplossen van alle perikelen de basiszorg en de Bazo-kaarten rakende. De Taskforce is onlangs bij elkaar geweest.
Het verlengen van de Bazo-verzekering vindt uitsluitend plaats bij het Staatsziekenfonds (SZF). Nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden bij de Bazo-kantoren en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).
Het ministerie van Sozavo maakt een inhaalslag, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid en het SZF. De aanvraag van personen die hun pas nog niet hebben ontvangen wordt deze maand afgehandeld. De interne communicatie naar alle dienstverleners zal via het SZF plaatsvinden.
Gebleken is dat duizenden pasjes nog niet zijn afgehaald bij het SZF. Eenieder die een aanvraag heeft gedaan wordt opgeroepen om bij het SZF of de Bazo-kantoren te informeren over de status van de aanvraag. Verder kijkt de Taskforce naar andere modaliteiten uit om de niet opgehaalde pasjes via andere mogelijkheden te distribueren.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald