Basisgoederen moeten 20% goedkoper worden

Importeurs van basisgoederen zullen in staat worden gesteld om tegen de wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname US-dollars te kopen. De regering wil de basisgoederen garanderen tegen betaalbare prijzen. Om welke goederen het gaat en wat de prijzen zullen zijn, wordt binnenkort bekendgemaakt door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Deze maatregel moet leiden tot verlaging van de winkelprijzen van basisgoederen met 20%

Er zijn hierover gesprekken gevoerd met het Platform van Levensmiddelen Importeurs in Suriname. Voor deze regeling komen gekwalificeerde importeurs in aanmerking. Deze importeurs maken gebruik van het ‘single window portal’ van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie voor het aanmelden van hun invoerrechtenvrije import van basisgoederen. Zij moeten dit kunnen aantonen. Zij dienen zich ook te houden aan de opgestelde procedures van het ministerie.

De importeurs moeten de aanbevolen maximumprijzen (20% lager dan de prijzen die nu gehanteerd worden) publiekelijk bekendmaken. Importeurs hebben de plicht er op toe te zien dat de wederverkopers zich houden aan de maximumprijzen. Minister Achaibersing heeft het Platform gevraagd de administratieve en financiële procedures zo snel mogelijk aan hem te doen toekomen.

Fungerend directeur van de Communicatie Dienst Suriname, Alven Roosveld, zegt desgevraagd aan Starnieuws dat de regering naast de macro-economische maatregelen die genomen zullen worden, alvast ervoor zal zorgen dat de basisgoederen betaalbaar zijn. Er zijn veel klachten over de hoge prijzen in de winkels. Hij verwacht dat vrijdag concrete mededelingen zullen worden gedaan door de minister van Financiën en Planning.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com