Basis Hydroponic training voor personen met beperking

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), is onlangs gestart met de training basis Hydroponic. Deze training is in verband met Basic Needs Trust Fund project: ‘Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking.’ Het doel van dit project is om deze doelgroep de nodige skills bij te brengen, om een onderneming te kunnen starten.
Clyde Ford, trainer bij de SAO, heeft aangegeven, dat het telen op water (hydroponic) voordeliger en sneller is voor de aanplant van de verschillende soorten bladgroenten. Ford benadrukte dat de aanschaf van zwarte aarde of bemesting helemaal komt weg te vallen, waardoor de kosten minder zijn. De cursisten hebben de basisvaardigheden aangeleerd om op economische manier te telen op water en in het natraject zullen zij kennis maken met het geavanceerd systeem van hydroponics.
SAO-directeur, Joyce Lapar, benadrukte dat deze training bestemd is voor personen vanaf zestien jaar met een auditieve-, visuele- en lichamelijke beperking, maar de cursist moet wel in staat zijn om de handen te kunnen gebruiken. Lapar gaf aan dat deze training als doel heeft om de trainees op een eenvoudige manier middels een watersysteem te leren planten en uitbouwen tot verkoop.
Zij gaf verder te kennen dat er momenteel gewerkt wordt aan de voorbereiding op het natraject om te komen tot een ‘advanced hydroponics’ training. Verder heeft Lapar de doelgroep aangemoedigd om ook hun plek in te nemen op de arbeidsmarkt en te streven naar ondernemerschap.