Bankiersvereniging geeft PMT financiële steun afronding NRA

Het Project Management Team (PMT), verantwoordelijk voor de uitvoering van de National Risk Assessment (NRA) is nu in de fase van de opmaak van het risicoanalyse rapport. Het risicoanalyse rapport moet in oktober 2020 bij de overheid worden ingediend. De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vanwege de ernst en het belang van de NRA, een financiële bijdrage geleverd aan het PMT, zodat het rapport succesvol kan worden afgerond binnen de gestelde tijdslijnen,  zegt voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Het NRA wordt gecoördineerd door de Centrale Bank van Suriname. 

Op 23 mei 2019 is PMT geïnstalleerd. Het PMT heeft als taak om in samenwerking met de IDB en de OAS, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risicoanalyse te verzamelen uit de publieke en private sector en te analyseren. De nationale risicoanalyse richt zich op de grootse risico’s op het gebied van:
• Witwassen van gelden
• Terrorisme financiering
• Proliferatie
Tevens richt de risicoanalyse zich op de mate waarin Suriname als land, robuuste maatregelen getroffen heeft ter bestrijding van deze risico’s. 

Aan de hand van de resultaten die voortvloeien uit de analyse, zal blijken of Suriname voldoet aan de internationaal erkende aanbevelingen voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. “Het gevolg van een slechte beoordeling van de risicoanalyse, kan behalve ernstige economische gevolgen voor ons land, ook het verlies van correspondentbankrelaties betekenen voor Surinaamse banken. Wij kunnen dan als land geïsoleerd raken in de wereldeconomie,” merkt Van Dijk-Silos op tegenover Starnieuws. 

Het succesvol doorlopen van de NRA, zal leiden tot een verhoogde integriteit en transparantie van zowel de financiële als niet financiële sector. Een goede beoordeling zal niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de Surinaamse economie, maar maakt ook het zakendoen met Suriname, aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Het PMT is de Surinaamse Bankiersvereniging dankbaar voor deze ondersteuning. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com