Baidjnath Panday Grootofficier in de Ere-Orde van de Palm

President Chan Santokhi heeft vrijdag procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday onderscheiden en benoemd tot Grootofficier in de Ere-Orde van de Palm. Santokhi roemde de pg voor zijn vele verdiensten sinds zijn aantreden in 1988 bij het Openbaar Ministerie. De loopbaan was niet eenvoudig, “maar als hoogste baas van de opsporing en vervolging ging u recht door zee.”

De president memoreerde dat Baidjnath Panday door de jaren heen een aantal high profile, zeer uitgebreide en gecompliceerde strafzaken heeft voorbereid en ter vervolging heeft aangebracht bij de rechterlijke macht. “U heeft hiermee het vertrouwen gegeven aan de rechtshandhaving in Suriname en ook ver daar buiten.” Als vervolgingsbaas heeft hij hierbij vaak moeilijke beslissingen moeten nemen.

Volgens Santokhi gebeurde dit soms onder enorme psychische en fysieke druk van binnen en buiten. Toch, is Baidjnath Panday “in alle onafhankelijkheid consequent standvastig geweest. In uw overtuiging dat u de juiste beslissingen neemt zonder aanziens des persoon. U bent trouw gebleven aan de wetten van het land.”

Nationaal en internationaalDe scheidende pg hield zich niet alleen bezig met de vervolging in abstracte zin, gaf Santokhi aan. Ook met de criminaliteitsbestrijding in de breedste zin van het woord – nationaal en internationaal. Zo werden ook lovende woorden uitgesproken over zijn rol als landenvertegenwoordiger bij Caribische tak van de Financial Action Task Force, het VN bureau voor Drugs en Criminaliteit en als voorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie. “Ik herinner mij nog dat wij samen hebben opgetrokken, als politiecommissaris en law enforcement expert”, haalde Santokhi aan.

Bijdrage rechtshandhavingJustitieminister Kenneth Amoksi die samen met Baidjnath Panday in de anti-witwas commissie heeft gezeten, sprak ook de waardering uit voor de pg. “Het ministerie van Justitie en Politie bedankt u voor uw inzet om jarenlang een bijdrage te leveren aan de rechtshandhaving ten gunste van land en volk.” Zowel de minister alsook de president stonden stil bij de vele commissies waarin Baidjnath Panday zitting had. Zoals die over de voorwaardelijke invrijheidstelling, vliegtuigongevallen, vuurwerkadvies, herziening Wetboek van Strafrecht en herziening Wetboek van Strafvordering.

Versterking samenlevingNaast het werk bij het Openbaar Ministerie, zette Baidjnath Panday zijn schouders onder het kerkelijk en sociaal-maatschappelijk werk, zoals in het bestuur van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs. “U heeft een buitengewone bijdrage geleverd aan de samenleving, met name bij de versterking van onze samenleving”, stelde Santokhi. Hij voegde eraan toe dat er ook gewerkt is het verbeteren van de veiligheid van Suriname, “versterking van de rechtshandhaving en rechtsstaat”.

Evenals de president ziet ook Amoksi graag dat de scheidende pg zijn kennis en ervaring ter beschikking blijft stellen. Santokhi benadrukte dat het niet gepast is dat leden van de regering ingaan op lopende strafzaken, “en dat zal ik ook niet doen”. Volgende week maandag bereikt de pg zijn pensioengerechtigde leeftijd en zwaait hij af als de vervolgingsbaas. Advocaat-generaal Garcia Paragsingh wordt volgens het anciënniteitsprincipe de nieuwe waarnemende pg. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com