Baggerwerkzaamheden starten zondag

12/09/2021 08:08

-
Van onze redactie

De water injection dredger Delta Queen is vanaf zondag bij de monding van de Surinamerivier.
: dutchdredging.nl
 

PARAMARIBO –
De baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier beginnen zondag. Er zal tot en met 30 november worden gewerkt bij de monding van de rivier.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) meldt dat de
baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Surinamerivier dag en
nacht zullen plaatsvinden door de trailing suction hopper dredger
Lesse en de waterinjector dredger Delta Queen I. Die twee
vaartuigen zullen beperkt manoeuvreerbaar zijn. De scheepvaart, die
daarmee rekening dient te houden, zal voor passage in de vaargeul
directe communicatie met de baggervaartuigen en de Vessel Traffic
Control van de MAS moeten voeren.

Onder de regering-Bouterse/Adhin was in maart 2020 het startsein
gegeven van het baggerproject. Nadat drie internationale bedrijven
zich hadden ingeschreven bij de eerste aanbesteding, werd het werk
gegund aan China Harbour and Engineering Company (Chec). Echter,
die stopte de werkzaamheden door financiële problemen en het feit
dat de regering zich niet aan betalingsafspraken hield.

Na het aantreden van het huidige kabinet besloot het ministerie
van Openbare Werken (OW) niet verder te gaan met Chec. Acht
bedrijven, waaronder een Surinaamse onderneming, hebben bij de
tweede aanbesteding belangstelling getoond. Uiteindelijk werd
besloten in zee te gaan met de Nederlandse maatschappijen Royal
Boskalis Westminister en baggerbedrijf De Boer-Dutch Dredging.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft begin dit jaar in een
schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi zijn onvrede geuit
over de gang van zaken rond de nieuwe aanbesteding. Hij gaf aan dat
er is getornd aan de technische specificaties van het originele
project dat door de vorige regering was geïnitieerd. Hij vroeg zich
onder meer af waarom wordt afgeweken van het oorspronkelijke
uitdiepen tot 5,50 meter. In het nieuwe bestek werd 4,50 meter
aangegeven.

Door de scheepvaart die diensten wenst te verlenen aan de
offshore olie- en gasactiviteiten zou een uitdieping met 5,50 meter
als “minimaal dekkend” worden bestempeld. “Een diepgang van minder
dan 4,50 meter wordt derhalve als belemmerend gezien”, schreef
Gajadien. Hij wilde ook weten waarom in het hernieuwde project
minder dan een half miljoen kubieke meter bagger zal worden
verwijderd, terwijl in het oorspronkelijke projectontwerp het gaat
om zeker één miljoen kubieke meter.

Enkele dagen terug plaatste Remy Vijzelman, nautisch specialist
met jarenlange ervaring in de verscheepbrance, ook vraagtekens bij
het uitdiepen tot een diepte van 4,50 meter. “Je had beter in één
keer het geld voor 5,5 meter kunnen opbrengen. Waarom niet direct?
Want je hebt toch de baggermaatschappij zover gekregen om het te
voorfinancieren”, meende Vijzelman in gesprek met de Ware
Tijd.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen