B E K E N D M A K I N G AFDELING RIJBEWIJZEN KPS

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname maakt bekend dat het E-rijbewijs binnenkort geïntroduceerd zal worden.
In dat kader is het noodzakelijk dat de houder van een Surinaams rijbewijs beschikt over een E-Identiteitskaart.
De rijbewijshouders, die reeds een verlenging of duplicaat rijbewijs hebben aangevraagd en degenen die geslaagd zijn voor het rijexamen en nog niet over hun rijbewijzen beschikken worden opgeroepen om hun E-ID in orde te maken om ongerief te voorkomen.
De politie bedankt u voor uw medewerking en begrip.
Het hoofd van de afdeling Rijbewijzen,
Inspecteur A. Sewgobind ………… (Pol)

Lees verder

Bron: Korps Politie Suriname