AZP-directeur: “Conflict tussen internisten opgelost”

“De werkdruk onder medici is heel erg hoog,” zegt Claudia Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), in gesprek met Suriname Herald over het ontstane conflict tussen de internisten van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) en collega intensivist Navin Ramdhani van het AZP. Redan deelt mee dat het conflict reeds is opgelost. “Belangrijk is dat we met zijn allen COVID bestrijden en gezamenlijk deze crisis zullen overwinnen,” geeft Redan aan.
Op 5 augustus 2020 werd zij aangeschreven door de RZW-internisten over het gedrag van Ramdhani. Zij eisen dat intensivist Ramdhani schriftelijk zijn excuses aanbiedt en zijn uitspraken terugneemt. Hij zou zijn collega-internisten in het RZW negatief en deconstructief hebben besproken in bijzijn van zaalartsen, artsen in opleiding en Nederlandse collegae.
“Door hem wordt telkenmale getracht onze integriteit, motivatie, en dedication om door te gaan ondanks alle tegenslagen die wij dagelijks ervaren, te breken. Het is klaarblijkelijk het gedrag van deze specialist om anderen keer op keer negatief te bespreken, waarvan hij wellicht een voldoening krijgt,” aldus een passage uit de brief gericht aan Redan.
De internisten van het RZW hadden ook een ultimatum gesteld van 7 augustus, anders zouden zij de COVID-zorg staken. Het zou niet de eerste keer zijn dat Ramdhani zich oncollegiaal en disrespectvol zou hebben opgesteld tegenover collega’s. De RZW-internisten wijzen Redan erop dat zij nog steeds onbetaald de COVID-zorg in het RZW naar eer en geweten bieden, terwijl er wel een budget is voor de Intensive Care Unit van het AZP.
Er blijkt een tekort te zijn aan medisch personeel voor de COVID-zorg. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels een oproep gedaan aan verpleegassistenten, ziekenverzorgenden en verpleegkundigen die nog niet in dienst zijn bij een werkgever en interesse hebben om hun bijdrage te leveren aan de COVID-19 zorg. Deze oproep geldt ook voor student-ziekenverzorgenden en student-verpleegkundigen die in de afrondende fase zijn.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald