Avondklok vanaf maandag 23.00 tot 05.00 uur

Het uitgaansverbod is vanaf maandag geldig van 23.00 tot 5.00 uur. Diverse maatregelen blijven van kracht. Er mag geen samenscholing zijn van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Dit heeft minister Amar Ramadhin zojuist in een nationale toespraak via de media aangekondigd.”Als minister van volksgezondheid vervul ik ook dit keer de rol om de maatregelen aangaande Covid-19 met u te delen. Twee weken terug heb ik reeds aangegeven, dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers is. Deze trend zet zich verder voort. Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten.De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 3 besmettingen per dag gehad. Nochtans is elke besmetting 1 teveel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Wij houden het aantal van 25 besmettingen vast als norm voor Suriname. Bij benadering of overschrijding van dit aantal zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen te verscherpen.Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. Gaarne deel ik de navolgende grafiek zodat u daaruit relevante informatie kan halen. We kunnen nu spreken van sporadische oftewel cluster besmettingen. We moeten dus alert blijven aangezien meer dan 90% van onze bevolking, nog geen immuniteit heeft tegen het corona virus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet vertoont de curve nog steeds een positief beeld. Wij zijn als land officieel geclassificeerd als gebied met code oranje. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren nog steeds een toename van meldingen over feesten maar ook clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden. Gaarne verduidelijk ik waarom wij geen feesten toestaan.Voor elk event moet er een protocol zijn waardoor het risico op besmettingen zo veel als mogelijk kan worden beperkt. Voor feesten is er nog geen goedgekeurd protocol. Als wij meenemen dat er bij feesten een gemoedelijke en intieme sfeer heerst weten wij dat de verleiding groter is om de maatregelen naast ons te leggen. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf.Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care (bezetting van de IC bedden is stabiel vergeleken met de vorige week), 12 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica Ziekenhuis en AZP (bezetting is ook stabiel vergeleken met de vorige week). Er liggen 5 patiënten in het isolatie veldhospitaal van het Wanica Ziekenhuis (bezetting plusm 5%; vorige week 16%). De afgelopen week heeft 2 Surinamer de strijd verloren van Covid-19. Deze personen lagen voor langere periode op de afdeling i.c. Familie en nabestaanden gecondoleerd. Landgenoten,Blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden!We naderen het eind van 2020 en het OMT beveelt dringend aan dat wij op aangepaste, Covid-19 veilige, wijze de feestdagen doorbrengen. Een gezond en Covid 19-vrij Suriname is ons doel. De ondersteuning vanuit internationale organisaties zoals de PAHO heeft geresulteerd in een donatie van promotiemateriaal aangaande de Mohana Challenge. Deze artikelen worden verder verspreid. De Paho blijft ondersteunen in deze campagne.In het kader van de samenwerking met Nederland zijn er de afgelopen week 18 beademingsapparaten gearriveerd tevens ook een enorme hoeveelheid aan PPE. Nogmaals onze dank voor deze ondersteuning. De komende weken zal de voorlichting rond een covid-19 veilig jaareinde, opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drank festijnen, dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten, achterwege zullen moeten laten.Ik herhaal dus de woorden van de president;Neen; wij kunnen nog niet uitbundig feesten.Neen; die warme brasa’s moeten nog even uitblijven.Ja; het is uw plicht overtredingen te rapporteren.Ja; u zult de sociale controle moeten uitoefenen.Covid-19 is nog niet voorbij.

Landgenoten,De algemene Covid-19 maatregelen blijven van kracht;1.   Draag uw mond en neus bedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar.2.   Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand te allen tijden in acht.3.   Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.De dalende trend van infecties is de motivatie om de maatregelen enigszins aan te passen. Vanaf maandag 23 november tot en met zondag 6 december gelden de volgende maatregelen:Maatregel 1Het … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com