Autoriteiten J.A. Pengel Luchthaven houden passagier aan

De passagier D.W. die op het punt stond naar het buitenland af te reizen, is op dinsdag 16 mei 2023 tijdens controlewerkzaamheden van de autoriteiten op de J.A. Pengel internationale luchthaven aangehouden. De man, die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Deviezenwet, de Wet Tegengaan Smokkelen en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering, poogde een groot geldbedrag in Euro het land uit te smokkelen. Twee andere verdachten Q.L. en L.Z. werden eveneens ter zake bovengenoemde overtredingen op zondag 14 mei 2023 op de J.A. Pengel luchthaven aangehouden. Dit tweetal had ook pogingen ondernomen om illegaal valuta het land uit te voeren. Voor het jaar 2023 zijn er reeds twaalf (12) personen door de autoriteiten op de J.A. Pengel internationale luchthaven te Zanderij aangehouden, die allen hadden gepoogd vreemd geld Suriname uit te smokkelen. Tot deze groep behoort ook het tweetal R.R. en S.H. dat op dinsdag 2 mei 2023 met meer dan drieëntwintig (23) maal het toegestane geldbedrag in Euro is aangehouden. Aan de opsporing van een derde verdachte in deze zaak wordt gewerkt. De politie brengt onder de aandacht van de gemeenschap dat bij algemene beschikking no. 225 van 31 augustus 2022 de fysieke invoer en uitvoer van waarden vanaf USD 10.000,- (tienduizend Amerikaanse dollar) of de tegenwaarde daarvan in andere convertible valuta’s, per persoon, door ingezetenen van de Republiek Suriname en door ingezetenen van lidstaten van de Caribische Gemeenschap als bedoeld in artikel 32 lid 5 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas, is verboden. Degenen die zich hieraan schuldig maken riskeren niet alleen inverzekeringstelling, maar zullen hun geplande reis ook noodgedwongen moeten uitstellen.
The post Autoriteiten J.A. Pengel Luchthaven houden passagier aan ..