Associatie Surinaamse Taalgemeenschappen een feit

24/05/2021 19:48

-
Audry Wajwakana

Antoon Sisal tekent namens Jatas de oprichtingsverklaring van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen, terwijl voorzitter Franklin Jabini toekijkt.
:
 

PARAMARIBO –
Met de ondertekening van de oprichtingsverklaring door negen taalorganisaties is de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen maandagochtend in Sana Budaya geformaliseerd. De oprichting is een initiatief van de Henri Frans de Ziel-stichting, die op 21 februari, Unescodag van Moedertalen, de associatie aankondigde.

Volgens Franklin Jabini, voorzitter van de associatie, is het de
bedoeling dat er in samenwerking met alle taalgemeenschappen in
Suriname onderzoek wordt gedaan naar de stand van zaken bij hen.
“Is er al een officiële spelling? Welke materialen zijn al
beschikbaar in de verschillende talen”, noemt hij twee
aandachtsgebieden op. Gelijktijdig met het onderzoek wil de
associatie activiteiten organiseren om de talen ook bij de
Surinaamse gemeenschap te leggen.

De eerste aanzet daartoe wil Jabini op 5 juni geven bij de
herdenking van de Hindostaanse immigratie. Via de media wil hij
kinderen leren om in het Sarnami en Hindi te groeten en te
vertellen hoe ze heten. Ook ‘Ik houd van Suriname’ wordt in die
twee talen aangeleerd. Ook bij andere nationale feestdagen met een
culturele achtergrond wil de associatie hetzelfde doen. “Als
Surinamers kunnen we op die manier iets leren van die talen”, legt
Jabini het doel uit.

De negen organisaties die zich hebben gecommitteerd aan de
associatie zijn Gemeenschapswerk Naks (die bezig is met het
Sranantongo), het instituut voor de Javaanse taal in
Suriname (Jatas), Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI),
Stichting Saamaka Akademiya, Vereniging Inheemse Dorpshoofden in
Suriname (inheemse talen), Werkgroep Aucaanse taal, Vereniging van
Neerlandici in Suriname en stichting Hindi Parishan. Vanwege
Covid-19 plaatsten de vertegenwoordigers beurtelings hun
handtekening.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname