Assembleelid Sampie betreurt slepen van oma uit huis bij ontruiming

ABOP-assembleelid Edgar Sampie betreurt het dat een oma van bijna 80 jaar gisteren tijdens een ontruiming te Leiding 20 uit haar woning is gesleept. Mensen die ontruimd worden, zijn ook mensen van vlees en bloed, benadrukt hij. Sampie is van oordeel dat er op een menswaardige manier moet worden omgegaan met personen die ontruimd worden. De oma is gewoon in de zon geplaatst. Het bevoegd gezag dat aanwezig was bij de ontruiming, heeft zich hieraan schuldig gemaakt, laat de parlementariër weten.
“Die oma kon ook hun oma zijn, zouden ze zo omgaan met hun eigen oma?”, vraagt Sampie zich af. Een gezin bestaande uit vier volwassenen en een aantal kinderen is ontruimd door de deurwaarder met ondersteuning van de politie. Na de ontruiming werd de woning met de grond gelijkgemaakt. Sampie is samen met zijn collega-parlementariër Miquella Huur getogen naar de woning en trof het gezin met al zijn spullen op straat aan.
Hij legt uit dat het gezin een week geleden hulp bij hem is komen zoeken over dit geval. Het gezin heeft verschillende documenten getoond waarbij er sprake was van het kopen van het perceel. Hij heeft echter het gezin niet kunnen helpen omdat de regering helaas net aanzat.
Samen met zijn collega-parlementariër heeft hij het mogelijk gemaakt dat het gezin elders opgevangen kon worden door een plek voor drie maanden te huren, zegt hij. In die drie maanden wil hij zich inspannen zodat het gezin geholpen kan worden aan een perceel zodat ze zelf iets kan bouwen.
Sampie benadrukt dat ook hij zich moet houden aan wet- en regelgeving want er is een Occupatiewet en die moet gerespecteerd worden. Zij die onrechtmatig bouwen op percelen van anderen zullen moeten beseffen dat er daaraan consequenties aan verbonden zijn.
Sampie geeft aan dat te Leiding 20 er veel gevallen zijn van personen die hebben gebouwd op percelen die niet aan hen toehoren. Er zijn daartussen ook gevallen van personen die ruim twintig jaar daar op een perceel wonen. Hij voegt er meteen aan toe dat het occupatievraagstuk niet alleen een issue is, ook moet worden nagegaan hoe de eigenaars in aanmerking zijn gekomen voor de percelen, terwijl personen die op het terrein verblijven al enige tijd geleden een aanvraag hadden gedaan. Deze kwestie is een complexe zaak, zegt hij. Er zijn meer gevallen in buurten als Ephramzegen, Hannaslust en Texas.
De parlementariërs doen een beroep op burgers om geen percelen te occuperen die niet van hen zijn. Ze zullen ontruimd worden. Ook op de autoriteiten wordt een beroep gedaan om bij het ontruimen op een menswaardige manier om te gaan met de mensen. Het gaat om mensen die onderdak nodig hebben.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald