Assembleelid Jordan wil urgente aanpak problemen VOJ Albina

Assembleelid Genevievre Jordan (ABOP) is er bezorgd over dat leerlingen van VOJ Albina niet optimaal lessen kunnen volgen. De school is al ruim drie weken opgestart, maar er zijn nog steeds geen Wiskunde en Natuurkunde leerkrachten. Ook boeken ontbreken. “Dagelijks bellen ouders mij op, ze smeken om een oplossing,” zegt Jordan aan Starnieuws. 

Jordan zegt dat ze met de leiding van de school gebeld heeft. Haar is voorgehouden dat er afspraken hierover zijn met de inspectie, maar er is nog geen oplossing. “De vraag is: hoe lang nog moeten we toezien hoe onze kinderen achter worden gehouden? Ouders zijn genoodzaakt hun kinderen af te schrijven van de school”, zegt de volksvertegenwoordiger. 

Toen de leerlingen geen cijfers hadden en niet beoordeeld konden worden voor het afgelopen schooljaar had ze deze kwestie ook aangehaald in het parlement en kreeg als reactie dat er aangepaste maatregelen zouden worden getroffen. Ook in het nieuwe schooljaar is er geen verandering gekomen, voert Jordan aan.

Het probleem doet zich al jaren voor dat leerlingen niet optimaal Natuurkunde- en Wiskundelessen kunnen volgen, merkt Jordan op. “Ik zit in het parlement namens het volk en indien de mensen een beroep op mij doen zal ik zeker mijn stem laten horen,” zegt het Assembleelid. Zij vindt dat het onderwijs in Marowijne serieus moet worden genomen en doet een beroep op de regering om er werk van te maken. 

“Zonder kwalitatief onderwijs kunnen we niet praten over ontwikkeling van het district. We hebben al gebrek aan voldoende kader! We gaan in deze generatie moeten investeren om het district tot ontwikkeling te brengen. Het district heeft behoefte aan technisch opgeleid kader, zonder B-richting is dat onmogelijk. De leerlingen die over zijn naar mulo B worden verplicht in de A richting geplaatst. Zo niet moeten ze maar naar Moengo waar de ouders geen toezicht op ze hebben met alle gevolgen van dien”, betoogt Jordan. 

Het Assembleelid merkt op dat voor de andere vakken er eveneens niet voldoende leerkrachten zijn. Er is slechts één leerkracht voor een vak voor de hele school. De leerkracht raakt overbelast. De onderwijsvraagstukken dienen urgent te worden aangepakt. Jordan had zich voorbereid op de themavergadering over onderwijs die de vorige week tot nader order werd verdaagd. Aangezien het om een dringende zaak gaat, kan er niet gewacht worden tot de hervatting van deze vergadering. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com