Assemblee heringericht; college accepteert schenking

De vergaderzaal van De Nationale Assemblee is opnieuw ingericht. Het initiatief van Assembleelid Asis Gajadien, voorzitter van de commissie ‘Huishoudelijke Aangelegenheden’ aan Assembleevoorzitter Marinus Bee is omarmd door het gehele college. Bee is blij met de herinrichting, waarbij rekening wordt gehouden met de Covid-19 maatregelen. In plaats van twee rijen aan weerszijde, zijn er nu drie rijen. 

Het project is geschonken aan de Surinaamse gemeenschap door architect Dayanand Mungra en Viraaj Mungra, directeur van NV Clipper Vastgoed. Voor het ontwerp en directievoering was verantwoordelijk architect Dayanand Mungra, terwijl de bouw en uitvoering voor rekening van NV Clipper Vastgoed waren. Het project is binnen vier weken uitgevoerd en maandag opgeleverd. De architect heeft na de brand van het Assembleegebouw op 1 augustus 1996 aan de toenmalige Gravenstraat ook de huidige vergaderzaal ingericht. Daarom is hij benaderd door Gajadien. 

Deze indeling van de vergaderzaal is aangepast, vernieuwd en gemoderniseerd. 

De familie Mungra heeft jarenlang haar bijdrage geleverd als parlementariër om het volksbelang te dienen, motiveren de Mungra’s tegenover Starnieuws, waarom zij besloten hebben het project kosteloos uit te voeren. Johannes S. Mungra van 1949-1957. Harrypersad Mungra van 1958 -1963. Lachmipersad Mungra van 1963-1995. Dayanand Mungra brengt in herinnering een opmerkelijke uitspraak die de nestor van de familie, wijlen Johannes Mungra in de Staten van Suriname had gedaan in mei 1953 bij een interpellatie. “Ik leef dan liever in een land vol revoluties dan in een land waar men bang is om corruptie en misdaad de kop in te drukken uit vrees voor zijn eigen kop of zetel”. Dayanand Mungra hoopt dat de huidige parlementariërs dezelfde attitude meenemen bij hun werkzaamheden in het huis van het volk. 

Beide Mungra’s vinden het een eer en genoegen om een bijdrage te kunnen leveren aan het huis van het volk. De Nationale Assemblee is een belangrijk orgaan en gezien de huidige financiële crisis waarin het land nu verkeert, wilden wij zeker ook onze bijdrage leveren, daarom hebben we de totale herinrichting geschonken aan De nationale Assemblee. Wij hopen dat met deze herinrichting het veel prettiger is om te werken voor de volksvertegenwoordiging”, zegt Viraaj Mungra. 

Hoewel de Mungra’s niet willen zeggen wat de herinrichting heeft gekost, gaat het om enkele tonnen SRD’s. Zij zeggen een gebaar gemaakt te hebben ter nagedachtenis aan de familieleden die hun stempel hebben gedrukt op de volksvertegenwoordiging. Zij willen er niks voor terughebben. Belangrijk is dat de totale Nationale Assemblee groen licht gegeven heeft aan het project. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com