ASFA wil standpunt regering lokale productie en import

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) dringt in een open brief aan president Chan Santokhi aan om de positie van de regering duidelijk te maken over de lokale productiesector. Hierop moet ook het importbeleid worden afgestemd. De lokale productie dient te worden beschermd. Er is volgens de ASFA sprake van oneigenlijke concurrentie. De organisatie vraagt een diepgaand overleg met betrokken ministeries over deze kwestie. “Het water staat de lokale producenten echt aan de lippen”.

De open brief
Excellentie,
De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, wenst u en uw regering hierbij een gelukkig nieuwjaar toe. Wij wensen voor de regering tevens veel kracht, wijsheid en positieve inzichten.Het bestuur van de ASFA dringt echter bij deze, wederom aan op een gedegen importbeleid parallel aan het beleid ter versterking van de lokale productie. Dit beleid moet gericht zijn op het beschermen, stimuleren en faciliteren van de lokale productie- en productiviteit. Dat kan onder meer middels een goed overwogen en gebalanceerd importtarievensysteem.De ASFA, als representatieve vertegenwoordiger van de lokale productiesector, heeft vanwege de bij haar aangesloten bedrijven direct belang bij een gedegen import- en productie stimulerend beleid en is daarom enorm bezorgd om de huidige situatie.Een weloverwogen en transparant opgezet importbeleid zal de lokale producenten beschermen tegen ongebreidelde importen van vaak inferieure producten, maar dit geldt ook voor de Surinaamse samenleving en lokale economie. Niet zelden is er sprake van oneerlijke concurrentie van importen uit landen met een grotere productie schaal.Een gebalanceerd beleid als bedoeld, zal ook de economie op het financieel monetair vlak stabiliseren, als niet duurzaam versterken.De lokale producenten zijn met ondersteuning van constructief “lokale productie” beleid, genoegzaam in staat om producten van goede kwaliteit te leveren, welke zeker kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen of zelfs beter zijn dan vergelijkbare importproducten. Er wordt derhalve een dringend beroep op de regering gedaan om het importbeleid drastisch te evalueren en aan te passen.Voorts is het interessant van de regering te vernemen wat haar positie c.q. standpunt is ten aanzien van de lokale productie versus de importhandel.Ter ondersteuning van het bovenstaande treft u hierbij enkele actuele voorbeelden aan van kwalitatieve lokale producten die onder andere te doen krijgen met oneigenlijke concurrentie van de importhandel; honing, pindakaas, chips en cookies, softdrinks en sappen, cassave en bijproducen, bloem/meel, ananas, margarine en boter, vleeswaren w.o. zoutvlees en knakworst, veevoer, pluimvee, cement en detergents/schoonmaakmiddelen.Excellentie,De ASFA verlangt van de regering, publiekelijk, een duidelijke positie te vernemen met betrekking tot de lokale productie (local content) en productiviteit, versus de importhandel.Wij spreken verder de hoop uit spoedig te worden uitgenodigd door u en uw regeerteam c.q. betrokken ministeries zoals de minister van Financiën en Planning, E.O.T., BIBIS, TCT en LVV voor een diepgaand overleg omtrent het bovenstaande.Excellentie, het water staat de lokale producenten echt aan de lippen.Wij verblijven met de vriendelijke productieve groeten,De Associatie van Surinaamse Fabrikanten ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com