ASFA tekent MOU met zes bedrijvenorganisaties

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) heeft woensdag een memorandum of understanding (MOU) getekend met zes organisaties binnen het bedrijfsleven. Zij zullen samen optrekken om in collectief verband grotere doelen te bereiken binnen de private sector. Daarbij zullen de Sustainable Development Goals (SDG’s) leidend zijn.Het gaat om de Associatie van Binnenlandse Industriëlen (ABI), de Coöperatieve Vereniging van Pluimveeboeren in Suriname (CVPS), de Informatie en Communicatie Technologie Associatie in Suriname (ICTAS), de Surinaamse Hospitality and Tourism Association (SHATA), het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB).Betere coördinatie en toegangASFA-voorzitter Wilgo Bikerdijk zei bij de ondertekening dat in feite is geformaliseerd wat maanden al is voorbereid, en in sommige gevallen zelfs jaren. De bedrijvenorganisaties zijn elkaar vaker tegengekomen op verschillende fronten. “De bedoeling is dat we een paar zaken beter gecoördineerd gaan doen, in het kader van de private sector development”, legde Bilkerdijk uit. De ASFA zit in een groot aantal formele organen en heeft het contact willen verbreden met andere gelijkgerichte organisaties, die niet dezelfde toegang hebben tot bijvoorbeeld de Staatsraad en overige adviescolleges.

Partijen hebben niet gekozen voor een overeenkomst, maar voor een MOU. Een MOU geeft hen de vrijheid om hun eigen identiteit te behouden, terwijl een gezamenlijk traject wordt ondernomen. Met de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie in zicht vinden ze het belangrijk om met zijn allen werkgelegenheid te creëren, te werken aan inkomstenverbetering en ervoor te zorgen dat mensen een beter leven kunnen hebben in plaats van hun hand steeds weer op te houden.
Sterke private sector nodigDe rode draad die door alle afzonderlijke MOU’s loopt is dat Suriname een sterke private sector nodig heeft, dat er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd en dat er wordt geïnnoveerd, laat ICTAS-voorzitter Anuskha Sonai optekenen. Uit een economische downsituatie moeten we gaan naar economische ontwikkeling. Samenwerkingen maken het mogelijk om beter in te spelen op uitdagingen, maar ook op kansen. Ook de VSMB benadrukte het belang van samenwerken. “Op een gegeven moment moet de primaire sector ook diens producten kwijt. Dus het is van belang om naar elkaar toe te groeien om zodoende veel gemakkelijker zaken gedaan te krijgen, ook naar de overheid toe”, zei VSMB-voorzitter Edmond Blufpand.Informele sector formaliserenABI-voorzitter George Lazo zegt dat jaren gewerkt is aan versterking vanuit het binnenland. Vaak bestaat de neiging om de informele industrie haast te zien als een criminele sector, maar de focus van ABI is er juist op gericht om de informele economie te brengen naar het formele. De samenwerking die is geformaliseerd zal daartoe bijdragen. Vanuit dit punt zal verder worden gewerkt aan een hechtere samenwerking met niet alleen de ASFA, maar ook andere bedrijfslevenverenigingen. ABI wil een essentiële bijdrage leveren aan de productie en economie van Suriname, om daarmee ook de financiële positie van het land te versterken. Volgens SHATA-voorzitter Sylvia Ang is de spin-off van de toerismesector zodanig groot, dat in feite bijna alle organisaties en industrieën daarin meegenomen worden. Die bewustwording moet er wel nog in komen. Ang toonde zich bijzonder blij met de MOU, temeer daar de ASFA er is voor de Surinaamse fabrikanten, ook degenen die in de toerismesector zitten. “Ons motto is samenwerken en een eenheid vormen”, zei Ang.Internationale exportmarktenVoor de SSB zitten in de private sector belangrijke stakeholders, aangezien dit bureau moet helpen zorgen dat er eerlijke concurrentie komt in ons land. Ook moet zij bij het aandragen van Surinaamse producten op internationale exportmarkten nagaan wat zij zou kunnen betekenen voor de private sector. De MOU met ASFA moet ertoe leiden dat het SSB een grotere bijdrage kan leveren aan het standaardenontwikkelingsproces, maar ook aan verschillende te identificeren activiteiten om de export en de private sector te kunnen ondersteunen, stelde SSB-directeur Charelle Parker. CVPS-voorzitter Gilbert Graham zei namens de organisatie erg ingenomen te zijn met de samenwerking en zou graag zien dat ook de landbouwers worden betrokken, zodat ook binnen de agrarische sector de samenwerking nog hechter wordt.  ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com