Asabina oneens met bejegening granman Aboikoni

“Wij maken ons zorgen over de bejegening die het Saamaka stamhoofd
krijgt van de regering. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is enig
gezond contact vooralsnog uitgebleven, ondanks toenadering van het
stamhoofd. Wij schrokken ons een aap toen wij recentelijk bij monde van
de president moesten vernemen dat de regering alle partijen zal horen om
vervolgens tot een besluit te komen. Gaarne vernemen wij om welke
partijen het gaat.” Dit zei BEP-fractieleider Ronny Asabina tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die morgen worden voortgezet. Hij merkte op dat de regering op verschillende brieven van granman Albert Aboikoni van Saamaka, niet heeft gereageerd. Asabina merkte op dat vicepresident Ronnie Brunswijk bij meerdere
gelegenheden aangegeven heeft zich niet te zullen inlaten met de kwestie van
het stamhoofd der Saramacaners. “Hier in het parlement heeft minister
Mathoera van Defensie op een indringende vraag van mij – naar mijn
inziens een diplomatisch antwoord – aangegeven dat de regering het
traditioneel gezag erkent en meer nog als partner ziet. Onze vraag met
al deze tegenstrijdige antwoorden en reactie is welk belang hiermee
wordt gediend. De vraag is ook of de president reeds gereageerd heeft op
meerdere brieven van Gaaman Albert Aboikoni. Al met al is de verwarring
voor ons nog steeds compleet, ook na de statement van de president over
deze case. De centrale vraag is of de Saamaka stam in de ogen van het
centraal gezag stuurloos is”. De vraag die de BEP-fractieleider ook bezighoudt, is welke
invloed deze patstelling zal hebben in het proces om te komen tot de
oplossing van het grondenrechtenvraagstuk. “Een ding moet duidelijk zijn,
de stam der Saramaccaners is de grootste stam onder de
marronsamenleving. Hun leef- en woongebied is relatief het meest
ontwikkeld en bewoond,” voerde Asabina aan. Hij merkte op dat er een belofte is gedaan dat deze maand duidelijkheid zou komen in het grondenrechtenvraagstuk. Volgens de politicus heeft de vorige
regering op dit gebied baanbrekend en historisch werk verzet, er is een conceptwet grondenrechten opgesteld en als
iniatiefwet ingediend. Vrij recentelijk is de iniatiefwet opnieuw
ingediend door Assembleeleden van de oppositie, de NDP- en
BEP-fractie. “Zulks hebben wij gedaan vanuit onze verantwoordelijkheid,
maar meer nog het belang en noodzaak die wij hechten aan de oplossing
van dit vraagstuk. Wij blijven erbij dat oplossing van het
grondenrechtenvraagstuk, of beter gezegd, wettelijke erkenning van de
collectieve rechten van de Surinamers die in stamverband wonen, geen
verliezers, maar alleen winnaars zal opleveren,” benadrukte Asabina. …………


Lees verder